Насловна Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во декември 2019 година изнесува 61 468, а бројот на ноќевањата изнесува 119 412.

Бројот на туристите во декември 2019 година, во однос на декември 2018 година, е зголемен за 8.7 %, а бројот на ноќевањата е зголемен за 4.8 %.

Бројот на домашните туристи во декември 2019 година, во однос на декември 2018 година, е зголемен за 1.7 %, а бројот на странските туристи е зголемен за 12.6 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во декември 2019 година, во однос на декември 2018 година, е зголемен за 0.4 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 7.8 %.

Во периодот јануари – декември 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, купниот број на туристите е зголемен за 5.1 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 1.9 %, а кај странските има зголемување за 7.1 %.

Во периодот јануари – декември 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 2.7 %, и тоа: бројот на ноќевањата на домашните туристи остана на исто ниво, а кај странските има зголемување за 5.8 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 147.14 299.00
2019 63.27 90.62 154.16 308.05
% -2.23% 3.98% 4.77% 3.03%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%