Насловна Јавен повик и објави

Јавен повик и објави

Проекти за локална и регионална конкурентност (LRCP) финансиран од грант од Европската Унија

____________________________________________________________

Јавен Повик за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации 

-ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ЈАВНИОТ ПОВИК

- ОДЛУКА ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

-ЈАВЕН ПОВИК - за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

-БАРАЊЕ - за доделување на финансиски средства за поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

-ИЗЈАВА

-Правилник за поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

Јавен Повик за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации 

- Јавен повик за настани и манифестации 2019

 

Интерен Оглас 01/2019 за унапредување на административни службеници

- Оглас 01-2019
Пријава по оглас 01-2019