Насловна Јавен повик и објави

Јавен повик и објави

Проекти за локална и регионална конкурентност (LRCP) финансиран од грант од Европската Унија

____________________________________________________________

Јавен Повик за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации 

- Јавен повик за настани и манифестации 2019

- Добитници на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации за 2019 година

 

Јавен Повик за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации 

-ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОДНОС НА ЈАВНИОТ ПОВИК

- ОДЛУКА ЗА СТАВАЊЕ ВО МИРУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС

-ЈАВЕН ПОВИК - за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

-БАРАЊЕ - за доделување на финансиски средства за поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

-ИЗЈАВА

-Правилник за поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

 

Интерен Оглас 01/2019 за унапредување на административни службеници

- Оглас 01-2019
Пријава по оглас 01-2019

Одлуки за избор по Оглас 01/2019

- Одлука бр. 1

- Одлука бр. 2

- Одлука бр. 3

- Одлука бр. 4

- Одлука бр. 5