Насловна Внатрешна организација

Внатрешна организација

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија - контакт информацииТелефон
АППТ - Скопје[email protected]02/3223-146
АППТ - Струга[email protected]046/789-428
Сектор за поддршка на туризмот[email protected]02/3223-101
Сектор за промоција на туризмот[email protected]02/3223-101

Директор

М-р Јасмина Лескаровска

Одделение за промоција, маркетинг и меѓународна соработка

Одделение за анализа, истражување и стратешко планирање

Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно – правни работи

Зоран Николовски
Раководител на Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи
Ивана Димовска

Одделение за поддршка на проекти – Струга – Комисија за субвенционирање на странски организиран туристички промет

Одделение за финансиски прашања

Одделение за управување со човечки ресурси