Насловна Укажувач

Укажувач

Решение за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Лице овластено за прием на пријави од укажувачи во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот e:

Ивана Д. Ландова

Поднеси пријава на: [email protected]

Контакт телефон: +389 (2) 3125 756

Адреса: 11 Октомври бр.13 1000 Скопје