Насловна Јавен повик и објави

Јавен повик и објави

Интерен Оглас 02/2023 за унапредување на административeн службеник


- Оглас 02-2023
- Пријава по оглас 02-2023

- Одлука за избор на админстративeн службеник по оглас 02/2023

Интерен Оглас 01/2023 за унапредување на административeн службеник


- Оглас 01-2023
- Пријава по оглас 01-2023

- Одлука за избор на админстративен службеник по оглас 01/2023

Интерен Оглас 03/2021 за унапредување на административни службеници


- Оглас 03-2021
- Пријава по оглас 03-2021

- Одлука за избор на админстративни службеници по оглас 03/2021

Интерен Оглас 01/2021 за унапредување на административни службеници


- Оглас 01-2021
Пријава по оглас 01-2021

- Одлука за избор на админстративни службеници по оглас 01/2021

Јавен Оглас 02/2021 за вработување на 1 лице во АППТ - без статус на административен службеник на определено време, до крајот на фискала година (2021 година)


- Јавен Оглас бр.2/2021
Пријава за потреба од работник

 

Одлука на кандидат за вработување на определено време

 

Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза

Интерен Оглас 01/2019 за унапредување на административни службеници


- Оглас 01-2019
Пријава по оглас 01-2019