Насловна Медиумска кампања

Медиумска кампања

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2023

Организирање на промотивни кампањи кои ќе се водат во земји кои се примарен пазар, и тоа Србија, Хрватска,  Бугарија, Албанија, Косово, Полска, Турција, како и во земји кои се секундарен пазар и тоа Словенија, Италија,  Грција, Шпанија, но и во Република Северна Македонија и други се наменуваат 3.200.000,00 денари.

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2023 година, објавена во службен весник број 47 од 03.03.2023, АППТ во месеците, април, мај и јуни  реализираше прв дел медиумска кампања во Бугарија, Хрватска, Полска, Србија, Турција, Албанија и Косово.

 • Медиумска кампања во Србија 2023

Онлајн медиуми:

Во 2022 година 11% од странските туристи (537436 вкупен број на странски туристи) односно повеќе од 63000 посети и повеќе од 130000 ноќевања оствариле српските туристи, наметнувајки ја потребата од интегриран маркетинг и промотивен пристап во 2023 година.

Онлајн медиуми

 1. www.telegraf.rs/ Internet Grup , договор со архивски број 08/236-15 од 18.04.2023

2.www.politika.rs, договор/нарачка со архивски број 08/236-16 од 24.04.2023.

 • Медиумска кампања во Бугарија 2023

Во 2022 година 5% од странските туристи (537436) односно повеќе од 25000 посети оствариле бугарските туристи, наметнувајки ја потребата од интегриран маркетинг и промотивен пристап во 2023 година.

Онлајн медиуми:

 1. www.bgtourism.bg, договор со архивски број 08/238-10 од 18.04.2023
 • Медиумска кампања во Полска 2023

Во 2022 година 4% од странските туристи (537436 вкупен број странски туристи) односно повеќе од 23000 посети оствариле полските туристи, наметнувајки ја потребата од интегриран маркетинг и промотивен пристап во 2023 година.

Онлајн медиуми:

 1. pl, договор со архивски број 08/239-08 од 18.04.2023
 • Медиумска кампања во Хрватска 2023

Во 2022 година 3% од странските туристи (537436 вкупен број на странски туристи) односно повеќе од 17208 посети и повеќе од 72000 ноќевања оствариле хрватските туристи, наметнувајки ја потребата од интегриран маркетинг и промотивен пристап во 2023 година.

 • Медиумска кампања во Турција 2023

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2023 година, објавена во службен весник број 47 од 03.03.2023 година, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 24.03.2023 година со архивски број 02-201/12, АППТ реализираше медиумска кампања во Турција во период од 20.04.2023 – 20.06.2023 г.

 1. gezimanya.com – 20.04.2023 – 20.06.2023 година

Банери, ПР артикли, фејсбук и инстаграм промоција, GOOGLE ADS.

 1. BIZ EVDE YOKUZ – 20.04.2023 – 20.06.2023 година
 2. BIR HAYALIN PESINDE – 20.04.2023 – 20.06.2023 година
 3. com – 20.04.2023 – 20.06.2023 година
 4. Gezenti anne – 20.04.2023 – 20.06.2023 година
 5. GOOGLE campaign
 • Медиумска кампања во Албанија 2023

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2023 година, објавена во службен весник број 47 од 03.03.2023 година, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 24.03.2023 година со архивски број 02-201/12, АППТ реализираше медиумска кампања во Албанија во период од 10.04.2023 – 10.06.2023 г.

 1. shqiptarja.com – 10.04.2023 – 10.06.2023 година

Банери, ПР артикли, фејсбук, твитер  и инстаграм промоција.

 1. report-tv.al – 10.04 – 10.06.2023 година
 • Медиумска кампања во Косово 2023

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2023 година, објавена во службен весник број 47 од 03.03.2023 година, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 24.03.2023 година со архивски број 02-201/12, АППТ реализираше медиумска кампања во Косово во период од 20.04.2023 – 20.06.2023 г.

 1. reporteri.net – 20.04.2023 – 20.06.2023 година

Банери, ПР артикли, фејсбук, твитер  и инстаграм промоција.

Извештај за медиумска кампања за 2023 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2022

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2022 година, објавена во службен весник број 99 од 21.04.2022, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 11.04.2022 година со архивски број 02-200/11, АППТ во месец мај започна со реализација на медиумска кампања во Бугарија, Полска и Србија, истата беше во времетраење од два месеца и заврши на 09.07.2022г.

Резултатите и успешноста на кампањата е мерлива преку податоците добиени од google analytics. Креативните материјали, односно медиумските алатки како што се:

Посакуваните резултати од медиумските активности се задржување и зголемување на бројот на туристи од овие туристички пазари. По спроведените анализи и истражувања на пазарот, медиумските активности и промовирање на туристичките потенцијали на РС Македонија се реализираа во следниве медиуми, во конретната земја:

БУГАРИЈА

Онлајн медиуми:

1. www.bgtourism.bg, договор со архивски број 08/217-14 од 06.05.2022

Србија

Онлајн медиуми

 1. www.telegraf.rs ,
 2. www.novosti.rs,

АЛБАНИЈА

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2022 година, објавена во службен весник број 99 од 21.04.2021 година, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 11.04.2022 година со архивски број 02-200/11, АППТ од 10.05.2022 до 10.07.2022 година реализираше медиумска кампања во медиумот shqiptarja.com

Истовремено, овој медиум се чита и во Косово, Италија, Германија, САД, Грција и други европски земји, преку кој во сите горенаведени земји имаме позитивен раст на бројот на посети на нашата вебстрана.

ТУРЦИЈА

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија за 2022 година, објавена во службен весник број 99 од 21.04.2021 година, и согласно одлуката на Управен одбор на АППТ донесена на ден 11.04.2022 година со архивски број 02-200/11, АППТ на 10.05.2022  започна со реализација на медиумска кампања во Турција во медиумот gezimanya.com и gastromanya.com до 10.07.2022 год.

Во периодот кога се реализираше медиумската кампања во Турција, споредбено со истиот период претходната година согласно графиконот има раст од вкупно 5% за посета на страната www.northmacedonia-timeless.com

 1. gezimanya.com – 10.05.2022 – 10.07.2022 година

Банери, ПР артикли, фејсбук и инстаграм промоција

Извештај за медиумска кампања за 2022 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2021

СРБИЈА

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Рeпублика Северна Македонија за 2021 година објавена во службен весник број 22 од 27.01.2021  година и согласно одлуката на Управен одбор на АППТРМ донесена на ден 01.03.2021 со архивски бр. 02-126/10, АППТРМ на 29.04 започна со реализација на медиумска кампања во Србија во медиумот Курир.рс во времетраење од два месеци, додека пак во Телеграф.рс отпочa од 21.04.2021 година, исто така во времетраење од два месеци.

Извештај за медиумска кампања Србија 2021

ТУРЦИЈА

медиумска кампања I дел

www.gezimanya.com  (Banners – Desktop & Mobile) 05.04-30.06.2021

160 x 600 pxSkyscraper(Desktop)

300 x 250 pxMasthead(Mobile)

728 x 90   pxintext(Desktop)

320 x 100 pxintext(Mobile)

300 x 250 px(Desktop & Mobile)

NativeContent & SocialMedia

1-Min 800 wordsarticle

2-Promoting articleon Gezimanya

3-Promoting articleon SocialMedia

 • Facebook post (2 minvideo)
 • Instagram Post(2 minvideo)
 • Instagram story
 • Instagram swipe-up

медиумска кампања II дел

www.gezimanya.com & www.gastromanya.com  (Banners – Desktop & Mobile) 20.12.2021 - 31.03.2022

АЛБАНИЈА 

медиумска кампања I дел

www.panorama.com.al (Banners – Desktop & Mobile) 01.04-20.05.2021

www.telegrafi.com – (Banners – Desktop & Mobile) 01.04-30.05.2021 

медиумска кампања II дел

www.panorama.com.al (Banners – Desktop & Mobile) 20.12.2021-20.03.2022

www.shqiptarja.com – (Banners – Desktop & Mobile, Intro Banner) 20.12.2021-20.03.2022

КОСОВО

медиумска кампања I дел

www.telegrafi.com – (Banners – Desktop & Mobile) 01.04.2021 – 30.05.2021

медиумска кампања II дел

Gazetaexpress.com (Banners – Desktop & Mobile) 20.12.2021 – 20.02.2022

www.telegrafi.com – (Banners – Desktop & Mobile) 20.12.2021 – 20.03.2022

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2019

Објави медиумска кампања 2019 во следните државни:

 1. Втор дел медиумска кампања во Словенија 2019

Online медиуми

ТS Media d.o.o. / www.siol.net период на промоција од 10.12.2019 до

10.02.2020

https://www.rtvslo.si период на промоција од 10.12.2019 до 10.02.2020

Алатки за промоција

Банери, Wallpaper

advertorial (ПР реклама),

фотографии/instagram,

Видеа

 1. Објави втор дел медиумска кампања 2019 во Србија

Телеграф.рс:

Billboard banner 970x250, 150k impressions, home page

7 days - 18.12. to 24.12.

Billboard banner 970x250, life and style

5 days - 25.12. to 29.12.

Mobile 320x100

6 days 26.12. to 31.12.

PR article with exposure

23.12.

Preroll video commercial, 100k impressions

18.12. - 31.12.

Billboard banner 970x250, 150k impressions, home page

7 days - 14.01. to 20.01.

Billboard banner 970x250, life and style

5 days - 21.01. to 25.01.

Mobile 320x100

6 days 26.01. to 31.01.

PR article with exposure

14.12.

Preroll video commercial, 100k impressions

14.01. - 31.12.

 1. Втор дел Медиумска кампања во Полска 2019

Медиумската кампања во Полска за 2019 година се реализираше преку

следните медиуми:

Podroze.pl

- Watermark

- 2 PR

- 2 fb post

Онлајн рекламирање во www.wp.pl преку следниот банер 750x200 со

вкупно 892 857 таргетирани импресии.

Онлајн рекламирање во www.wykop.pl преку следните банери

300x600 со вкупно 900.00 импресии.

Онлајн рекламирање во www.tur-info.pl преку следните активности:

- watermark

- Мегабанер ( постојано) и банер 300x250

- 1 ПР

- 5 постови на социјалните медиуми

- 2 newsletter до туристички агенции

 1. МЕДИУМСКА КАМПАЊА II ДЕЛ – Косово

 Gazetaexpress.com (Banners – Desktop & Mobile) 15.12.2019 – 15.02.2020

 www.telegrafi.com - (Banners – Desktop & Mobile) 12.12.2019 – 12.02.2020

 1. Медиумска кампања Хрватска дел.2 2019 год

Комплетен документ за медиумска кампања со објави 2019 

Словенија

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот согласно програмските активности во 2019 година реализираше медиумска кампања во Република Словенија. Целта на медиумската кампања е задржување и зголемување на бројот на туристи од Словенија. Покажаните резултати во 2018та година, споредбено со 2017та година бележат пораст на посетите од Словенија на нашата веб страна www.macedoniatimeless.com за време на кампањата. Воедно се бележи и пораст на туристи од Словенија за 32%, споредбено со 2017 каде бројот на туристи од оваа земја за 2018 година изнесува 16890, а на остварени ноќевања 32896.

Вкупно: 5,005.85

 • TS Media d.o.o. / www.siol.net 2.505,80 евра
 • Четири (4) банери 300x250/300x600 и 970x250 со вкупно 429,100 импресии
 • (прикази)
 • Еден (1) ПР текст
 • https://www.rtvslo.si. 2.500,05 евра
 • два (2) банера 300x250/970x250 со вкупно 270000 импресии (прикази)
 • мобилен банер 300x250 со вкупно 159100 импресии (прикази)
 • еден ПР текст
 1. Србија

 Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот согласно програмските активности во 2019 година реализираше медиумска кампања во Република Србија. Целта на медиумската кампања е задржување и зголемување на бројот на туристи од Србија. Воедно се бележи и пораст на туристи од Србија споредбено со 2017 каде бројот на туристи од оваа земја за 2018 година изнесува 57460, а на остварени ноќевања 100520. Според нашите досегашни анализи и истражувања и согласно доставените понуди, најсоодветни за промоција се следниве медиуми:

- Онлајн медиуми

 1. www.blic.rs 15.05.15.07.2019 3.213,00 евра
 2. www.putovanja.info 2.312,28 евра
 • Телевизиска реклама / ТВ емисија “Srbija koju volim” со туристичка репортажа за
 • Северна Македонија 1.500,00 евра
 • Радио рекламирање /Naxi radio 2.938,32 евра
 • Билборд рекламирање во Белград и по интернационалната трансферзала Е-75-

Белград-Скопје 4.000,00 евра

Вкупно: 13.963,6 евра

 1. Бугарија

 Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот согласно програмските

активности во 2019 година реализираше медиумска кампања во Република Бугарија. Целта на медиумската кампања е задржување и зголемување на бројот на туристи од Бугарија. Покажаните резултати во 2018та година, споредбено со 2017та година бележат пораст на посетите од Србија на нашата веб страна www.macedoniatimeless.com за време на кампањата. Воедно се бележи и пораст на туристи од Бугарија споредбено со 2017, каде бројот на туристи од оваа земја за 2018 година изнесува 52659, а на остварени ноќевања 89028.

- Принт медиуми

 • 24 часа дневен весник период од 15.05-20.07.2019 / 3.000,00 евра
 • Пет (5) реклами ½ страна
 • Две страни ПР текст во списанието Тренд
 • Една (1) страна ПР текст во списанието Космос

- Online медиуми:

 1. www.blitz.bg 3.000,00 евра период на промоција 01.06-15.07.2019
 • два (2) билборда 300x600/ 980x200 920,000 импресии (прикази)
 • видео 170000 импресии (прикази)
 • ПР текст
 1. www.dir.bg 2.988,65 евра период на промоција 22.05-15.07.2019
 • Десет (10) банери 300x250/ 130x250/ 980x25о /www.dir.bg I dir.bg mobile
 • Два (2) ПР текста / www.dir.bg I dir.bg mobile
 1. www.travelsmart.bg 3.000,00 евра период на промоција од 01.06-31.07.2019
 • Три (3) банери 300x200/300x300 155,000 импресии (прикази)
 • Видео промоција на веб страна, фејсбук страна и инстаграм
 • Пет (5) Адверторијал текстови

Вкупно: 11,988.65 евра

 1. Шведска

Медиумската кампања во Шведска за 2019 година се реализираше преку следните медиуми:

Онлине рекламирање во www.reseguiden.se преку следните активности:

 • Банер desktop: 980x120, 980x240, 250x800, Sticky250x480 Mobile:
 • 320x320 вкупно 1.300.000 импресии
 • 1 ПР артикл
 • 1 пост на социјалните медиуми ФБ и Инстаграм

Период на реализација 15.05.2019 до 15.07.2019 година. Вкупно 7000 евра.

 1. Романија

 Медиумската кампања во Романија за 2019 година се реализираше преку следните медиуми:

Онлине рекламирање во www.libertatea.ro преку следните активности:

 • Банери 300x250, 300x600, 580x400, 970x350 со вкупно 2.000.000
 • импресии.
 • 10 ПР артикли
 • 10 постови на социјалниот медиум ФБ

Период на рекламирање 15.05.2019 до 15.07.2019 година. Вкупно 6000 евра.

 1. Полска

Медиумската кампања во Полска за 2019 година се реализираше преку следните медиуми:

 1. Подорже ( online) вкупно 5000 евра Период 15.05.-15.06.2019
 2. Онлине рекламирање во www.wp.pl преку следниот банер 750x200

со вкупно 1.428.571 таргетирани импресии. Вкупно 5000 евра. Период 01.05-30.06.2019 година

 1. Онлине рекламирање во www.wykop.pl преку следните банери 300x600 и 300x250 со вкупно 1.666.666 импресии. Вкупно 5000 евра. Период 01.05-30.06.2019 година.
 1. Онлине рекламирање во www.tur-info.pl преку следните активности:
 • watermark 01.05.-31.05.2019 година
 • Мегабанер ( постојано) и банер 300x250 со 250.000 импресии
 • 1 интервју
 • 2 постови на социјалните медиуми
 • 2 newsletter до туристички агенции
 • Вкупно 5000 евра. Период 01.05-30.06.2019 година. Вкупно во Полска е потрошено 20 000 евра.
 1. Хрватска

Медиумската кампања во Хрватска за 2019 година се реализираше преку следните медиуми: Онлине рекламирање во www.jutarnji.hr и www.24sata.hr преку следните активности:

 • 24 сата (06.05.2019 – 07.07.2019 година):
 • Банери 300x250 (два), 300x600 (два),
 • 2 ПР артикли
 • Јутарњи (08,07,2019 - 31.07.2019 година)
 • Банер на предна страна (63.500 импресии)
 • 3 ПР артикли

Вкупно 5000 евра.

Објави за медиумска кампања во други држави

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2017

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2017 година го доставуваме следниов извештај за реализација на медиумските активноси за 2017 година.
Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на следните наведени пазари оваа, 2017 година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања.
Поставените стандарди за истражување се следните:
Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја
• Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка во кој период да се рекламираме
• Споредбени статистички показатели на месечно ниво според земји
• Посета на туристите според региони во Македонија
• Посета на странски туристи според градови
• Остварени ноќевања на туристи по години
• Остварени ноќевања по региони во Македонија
• Остварени ноќевања по земји на припадност
• Просечен престој на стански туристи во Македонија по земји на припадност
• Посетеност на страницата macedonia-timeless.com и аналитичките алатки за пребарување достапни од Google Analitics, број на посетеност, земја на припадност, содржини на пребарување, години на старост на пребарувачите, нови посетители, време на задржување и опсег на рударење содржини и др.

Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај
• Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно што доведува до зголемена динамика на патувања . Зголемен број на нови отворени авиолинии на ниско буџетни компании кои овозможуваат полесно поврзување на Македонија со светот и одбратно .Доколку Авионската линија е петок и вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break дестинација.

Генерални податоци за странската земја
• Демографија,
• Географска поставеност
• Религија,
• ГДП
• Интернет корисници

Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја
• Менталитет
• Култура
• Обичаи
• Години на старост

Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?
• Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат)
• Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од горенаведените податоци)

Да се направи истражување на најчитани и најактуелини
• Печатени медиуми (весници, списанија, магазини)
• Интернет портали
• Билборд компании
• Маркетинг агенции
• Најгледани телевизиски и радио емисии
• Блогерски портали кои обработуваат туристички теми и патувања

Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно од кои се бара мислење за одредени медиумски канали на рекламирање во одредена земја.

Податоци од туроператори со кои АППТ има остварено комуникација и работни состаноци, како и податоци од UNWTO и PATA.

Согласно претходно наведените истражувања, 2017 година како таргет земји во кои што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се:
• Србија
• Албанија
• Косово
• Бугарија
• Полска
• Русија
• Англија
• Словенија
• Шведска
• Чешка
• Романија

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2017 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2016

АУТДОР КАМПАЊИ, РЕКЛАМИ ВО ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ, ЕЛЕКТРОНСКА ПРОМОЦИЈА И
ТЕЛЕВИЗИСКИ КАМПАЊИ

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2016 година го доставуваме следниов полугодишен извештај за реализација на медиумските активноси за 2016 година.
Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на овие пазари оваа, 2016, година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања.
Поставените стандарди за истражување се следните:
1. Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја.
-Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка во кој период да се рекламираме

2. Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај
- Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно. Ако Авионската линија е петок и вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break дестинација.

3. Генерални податоци за странската земја
- Демографија,
- Географска поставеност
- Религија,
- ГДП
- Интернет корисници

4. Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја
- Менталитет
- Култура

5. Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?
- Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат)
- Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички
податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од
горенаведените податоци)

6. Колку финансиски средства вложила АППТРМ за маркетинг во дадената земја во 2013, 2014 и 2015 година

7. Да се направи истражување на најчитани и најактуелини
- Печатени медиуми (весници, списанија, магазини)
- Интернет портали
- Билборд компании
- Маркетинг агенции
- Најгледани телевизиски и радио емисии
8. Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно.
Согласно претходно наведените истражувања, оваа година како таргет змји во кои што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се:
- Србија
- Албанија
- Косово
- Бугарија
- Полска
- Русија
- Англија
- Словенија
- Белгија
Главна цел на промоцијата во овие земји и да се зголеми свесноста за туризмот во Македонија како и да се задржи интересот на оние пазари каде што Македонија е добро позната и посетена туристичка дестинација. Туристички продукти кои што беа промовирани се следните:
- Природа и авантура во природа во Македонија
- Храна и вино
- Религиозен туризам
- City break
- Рурален туризам
- Македонија како дестинација за луксузен туризам

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2016 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2015

Вовед
Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2015 година го доставуваме следниов извештај за реализација на медиумските активноси за 2015 година.
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, од 2009 година ја претставува Македонија со медиумска кампања која опфаќа рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), онлајн портали и билборди.
Агенцијата мора да го проектира имиџот на Македонија на меѓународно ниво. Овде се бара истражување на клучните атракции на Македонија за гостите од различни пазари и зголемување на свеста за целиот спектар на овие атракции, преку рекламирање, постојани односи со јавност и ширење на информации. Агенцијата треба во име на туристичкиот сектор во целина, да ги испитува постојните и отварање на нови потенцијални пазари.
Промотивната кампања за Република Македонија континуирано се реализира во Србија, Бугарија, Албанија и Косово. Ова се земји од првиот круг според географска определеност (Балкански земји), а фактот да се пласира во овие земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради:
- Блиската територијална поставеност,
- Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, карактеристична за сите Балкански земји,
- Според статистичките податоци од соседните земји (Србија, Бугарија, Грција, во помал процент Косово и Албанија) имаме најголем број туристи. Целта е тој број на туристи да се оддржи и континуирано да расте.
- Тоа се туристички пазари на кои Македонија им е позната како дестинација, а улогата на рекламата во овие земји е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со збогатена
туристичка понуда.
За останати туристички пазари средстава за маркетинг активности беа наменети и за промотивни активности во Франција (2014, 2015). Отварањето на нови пазари произлегува од:
- Конекцијата со авионски линии (Wizz Air Скопје-Pariz Beauvais Франција)
- Можноста Скопје да прерасне во “City Break” дестинација (сите европски дестинации од каде има редовни авионски линии од Скопје).
- Статистичките податоци на раст на туристи од овие земји

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2015 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2014

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2014
(ПРИНТ, БИЛБОРД И ОНЛИНЕ ПОРТАЛИ)

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, во 2014 година ја претстави Република Македонија со медиумска капања во првиот круг на земји. Медиумската кампања опфати рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), online портали и билборди во Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Косово, Албанија, а дел од средствата беа одвоени за Полска и Шведска, како и во Франција и Англија.
Идејата за креатива е резултат на долгорочни истражувања во контекст на она што е заедничко на двете земји, што ги поврзува и што им дава чувство на потенцијалните туристи во Македонија да се чувствуваат како дома. Одлуката за како дел од креативата да бидеат природните убавини на Охридското езеро, се наметна како незанемарлива потреба и неопходност при промовирање на Република Македонија, а речениците со повик кои беа дел од креативата се блиска асоцијација за потенцијалните туристи. Истите тие реченици се напишани од познати поети во конкретните држави кои на ним им се повеќе од познати.

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2014 година

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2013

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2013

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2013
( ПРИНТ, БИЛБОРД И ОНЛИНЕ ПОРТАЛИ)

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, во 2013 година ја претстави Република Македонија со медиумска капања во првиот круг на земји. Медиумската кампања опфати рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), online портали и билборди во Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Косово, Албанија, а дел од средствата беа одвоени за Полска и Шведска.

За оваа промотивна кампања за Република Македонија беше одобрен буџет од 300.000,00 Евра кои се распределија во првиот круг на земји. Фактот да се пласра оваа сума во токму овие земји произлезе од можноста на потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради блиската терироријална поставеност, сличностите со нашата култура и долговековна традиција. Во дел од вториот круг на земји, Агенцијата за поддршка и промоција
на туризмот ја престави Република Македонија на саемите за туризам.

Идејата за креатива е резултат на долгорочни истражувања во контекст на она што е
заедничко на двете земји, што ги поврзува и што им дава чувство на потенцијалните туристи во Македонија да се чувствуваат како дома. Одлуката за како дел од креативата да бидеат природните убавини на Охридското езеро, се наметна како незанемарлива потреба и неопходност при промовирање на Република Македонија, а речениците со повик кои беа дел од креативата се блиска асоцијација за потенцијалните туристи. Истите тие реченици се напишани од познати поети во конкретните држави кои на ним им се повеќе од познати.

“Помеѓу јаве и сон” е реченицата со која Македонија ги повика туристите во Србија. Тоа е реченица која е од познатиот поет Лаза Костич - доволно блиска за Србите, и повеќе од веродостојна за опис на Македонија.

Во соседна Бугарија цитат од поетот Иван Варзов, Бугарите ги повика да ја посетат
Македонија - “Од соседната градина Јоргованот ми замириса ”.

Наим Фрашери е поетот кој ја опеа Македонија во една од своите поеми и буквално им долови на Албанците што можат да очекуваат при посета на нашата држава - “ И таму се раѓа насмеано сонцето...”.
“Непозната моќ ме влече кон тебе” им кажа познатиот Словенски поет Симон Грегориќ за Македонија на Словенците. Со оваа реченица и ние решивме да ги повикаме да дојдат кај нас.

Незаменливиот Дадо Топиќ во неговата песна ,,Македонија”, ја доближи Македонија до Хрватите со реченицата “Таму каде што сонцето вечно сјае”. Тоа беше повеќе од совршен опис за да се претстави Македонија во Хрватска.

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2013 година