Насловна Статистика

Статистика

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во ноември 2023 година изнесува 66 668, од кои 31.8 % се домашни туристи, а 68.2 % се странски туристи.
Бројот на ноќевањата во ноември 2023 година изнесува 137 548, од кои 37.5 % се од домашните туристи, а 62.5 % од странските туристи.
Во периодот јануари – ноември 2023 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 20.9 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 0.3 %, а кај странските има зголемување за 37.6 %.
Во периодот јануари – ноември 2023 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 9.8 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 1.1 %, а кај странските има зголемување за 23.0 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2022 – 2023

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
202278.52106.31191.63376.46
202393.69136.04241.86471.59
%19.3%28.0%26.2%25.27%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2021 – 2022

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
202172.4072.79153.6586.2385.04
202278.52106.31191.63103.92480.38
%8.45%46.05%24.72%20.5624.76%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2021 – 2022

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
202172.4072.79153.6586.2385.04
202278.52106.31191.63103.92480.38
%8.45%46.05%24.72%20.5624.76%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2019 – 2020

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
201963.2490.62154.1687.87395.92
202063.7437.6180.6170.09252.05
%0.74%-58.50%-47.71%-20.23%-36.34%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
201864.7187.15147.1482.62381.55
201963.2790.62154.1687.87395.92
%-2.23%3.98%4.77%6.35%3.75%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USDQ1Q2Q3Q4Вкупно
201751.1668.37135.1972.33327.05
201864.7187.14147.0882.62381.55
%26.49%27.45%8.8%14.2%16.7%