Насловна Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во септември 2022 година изнесува 103 787, од кои 32.9 % се домашни туристи, а 67.1 % се странски туристи.

Бројот на ноќевањата во септември 2022 година изнесува 221 927, од кои 36.9 % се од домашните туристи, а 63.1 % од странските туристи.

Во периодот јануари – септември 2022 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 37.0 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 4.3 %, а кај странските зголемувањето е за 88.2 %.

Во периодот јануари – септември 2022 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 21.3 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 2.4 %, а кај странските зголемувањето е за 76.2 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2020 – 2021

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2020 63.74 37.61 80.61 70.09 252.05
2021 72.40 72.79 153.62 86.2 385.04
% 13.59% 93.54% 90.57% 22.98% 52.76%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2019 – 2020

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2019 63.24 90.62 154.16 87.87 395.92
2020 63.74 37.61 80.61 70.09 252.05
% 0.74% -58.50% -47.71% -20.23% -36.34%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 147.14 82.62 381.55
2019 63.27 90.62 154.16 87.87 395.92
% -2.23% 3.98% 4.77% 6.35% 3.75%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%