Насловна Управен одбор

Управен одбор

Решение за именување на членови на Управниот одбор на АППТ – 18.09.2017

Решение за именување на член на Управен одбор на АППТ – 22.12.2017

Решенија за именувања и разрешувања на членови на Управниот одбор на АППТ – 22.12.2017

Решениe за разрешувањe и именување на член на Управниот одбор на АППТ – 11.05.2021

Решениe за разрешувањe и именување на член на Управниот одбор на АППТ- 09.08.2021

Решениe за разрешувањe и именување на член на Управниот одбор на АППТ- 04.01.2022

Решениe за разрешувањe и именување на член на Управниот одбор на АППТ- 16.02.2022

Решениe за разрешувањe и именување на членови на Управниот одбор на АППТ- 14.03.2022

Решениe за разрешувањe и именување на членови на Управниот одбор на АППТ- 25.08.2022

Решениe за разрешувањe и именување на членови на Управниот одбор на АППТ- 20.12.2022

Решениe за разрешувањe и именување на членови на Управниот одбор на АППТ- 24.04.2023

Решениe за разрешувањe и именување на членови на Управниот одбор на АППТ- 11.01.2024

 

Претседател и потпретседател на управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Моника Николовска Гајдов – Претседател

Членови на управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот