Насловна Информации

Информации

Е-маил

Информации

info@tourismmacedonia.gov.mk

Директор Љупчо Јаневски

director@tourismmacedonia.gov.mk

Сектор за поддршка

support@tourismmacedonia.gov.mk

Субвенции

subsidies@tourismmacedonia.gov.mk

Односи со јавност

promotion@tourismmacedonia.gov.mk

info@tourismmacedonia.gov.mk

Tелефон

Скопје
Централа

02 32 23 101

Кабинет на Директор

02 32 23 146

Струга

046  789 428

Локација

Скопје

Дебарца 2,
1000 Скопје, Македонија

Струга

Боро Хаџиески Путе 1/1 - 1
6330 Струга, Македонија