Насловна Информации

Информации

Е-маил

Информации

info@tourismmacedonia.gov.mk

Директор Љупчо Јаневски

director@tourismmacedonia.gov.mk

Сектор за поддршка

support@tourismmacedonia.gov.mk

Субвенции

subsidies@tourismmacedonia.gov.mk

Односи со јавност

promotion@tourismmacedonia.gov.mk

info@tourismmacedonia.gov.mk

Tелефон

Скопје
Централа

02 32 23 101

Кабинет на Директор

02 32 23 146

Струга

046  789 428

Локација

Скопје

ГТЦ, кат 2, локал 11
1000 Скопје, Македонија

Струга

Боро Хаџиески Путе 1/1 - 1
6330 Струга, Македонија