Интернационални саеми

Пријави се за повеќе
информации од АППТ

Република Северна Македонија
во странски медиуми

Српски
Бугарски
Албански
Англиски
Француски
Руски
Шведски
Полски
Холандски
Словенечки
Турски
Италијански
Хрватски
Чешки
Јапонски
Норвешки
Амерички
Австралиски
Германски
Дански
Израелски
Ирски
Фински
Белгиски
Косовски
Романски
Катарски
Естонски

Информативни
патувања

Loading

Проектот со кој се уредуваат и означуваат 6 Национални планинарски патеки е во својата завршна фаза.

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот комплетно расчисти 6 Национални патеки и ги уреди со соодветна сигнализација (12 инфо табли со 12 мапи, 97 столбови со патокази и маркирани со боја) за поголема прегледност и искористеност на истите. Патеките на кои се работи и се во завршна фаза се следните:
1. Огражден (Општини Струмица – Берово),
2. Голак ( Општини Делчево – Виница),
3. Караџица – Салакови езера (Општини Кисела вода – Студеничани),
4. Чичи – Каја ( Општини Гевгелија – Кавадарци),
5. Брана Водоча ( Општини Валандово – Струмица),
6. Срцето на Плачковица (Општини Радовиш- Штип).
Со реализацијата на овој проект Р.С. Македонија добива 6 готови туристички производи кои ќе ја зголемат туристичката понуда во делот на активниот туризам. Патеките поминуваат покрај живописна природа, културно -историски споменици и села, што практично е и еден од предусловите за една патека да биде атрактивна за користење.
... See MoreSee Less

View on Facebook