Интернационални саеми

Пријави се за повеќе
информации од АППТ

Македонија во
странски медиуми

Српски
Бугарски
Албански
Англиски
Француски
Руски
Шведски
Полски
Холандски
Словенечки
Турски
Италијански
Хрватски
Чешки
Јапонски
Норвешки
Амерички
Австралиски
Германски
Дански
Израелски
Ирски
Фински
Белгиски
Косовски
Романски
Катарски

Информативни
патувања

Loading

1 day ago

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Активности за вмрежување на туристичките субјекти во рамките на транспарентниот проток на информации!🌐

Иницијативата за соработка од страна на претставници на Проектот за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)- Step - Smart Tourism Enhancement Project e во согласност со активностите на #АППТРМ за координативен пристап, меѓуинституционална и меѓународна соработка, како и вмрежување на сите засегнати туристички субјекти.
На денешниот состанок директорт Љупчо Јаневски и Флорент Бајрами, проектен координатор на СТЕП ги поставија насоките во остварување на заеднички цели:
- Активности во смисла на проширување и унапредување на стратешкиот и координиран пристап до специфични нови и стратешки пазари за извоз на туризам за туристички бизниси (особено Малите и средни претпријатија - МСП и нови претпријатија), и зголемување на капацитетите на туристичките претпријатија за задоволување на побарувачката и барањата на туристите во регионот и градење на стратешки партнерства и соработка во земјата, регионално и глобално;
- Целта е да се направи конструктивно влијание што ќе доведе до силна одржлива СТЕП мрежа на информирани и овластени туристички јавни и приватни субјекти, ГО, туристички кластери и / или стопански комори. Како што се наведува во официјалниот документ на СТЕП, мрежата користејќи ги социјални медиуми и онлајн ресурсите, ќе обезбеди одличен канал за дистрибуција на информации.
#MacedoniaTourism
... See MoreSee Less

View on Facebook