Насловна Медиумска кампања

Медиумска кампања

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2018

Вовед

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2018 година го доставуваме следниов извештај за реализација на медиумските активноси за 2018 година.

Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на овие пазари оваа, 2018 година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања.

 • Поставените стандарди за истражување се следните:

Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја

 • Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка во кој период да се рекламираме
 • Споредбени статистички показатели на месечно ниво според земји
 • Посета на туристите според региони во Македонија
 • Посета на странски туристи според градови
 • Остварени ноќевања на туристи по години
 • Остварени ноќевања по региони во Македонија
 • Остварени ноќевања по земји на припадност
 • истражувања и податоци од UNWTO и EU STAT
 • Просечен престој на стански туристи во Македонија по земји на припадност
 • Посетеност на страницата www.macedonia-timeless.com и аналитичките алатки за пребарување достапни од Google Analitics, број на посетеност, земја на припадност, содржини на пребарување, години на старост на пребарувачите, нови посетители, време на задржување и опсег на рударење содржини и др.

 

– Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај

Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно што доведува до зголемена динамика на патувања. Зголемен број на нови отворени авио-линии на ниско буџетни компании  кои овозможуваат полесно поврзување на Македонија со светот и одбратно. Доколку  авионската линија е петок и вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд  дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break дестинација. Патувањето низ Македонија е бесконечно искуство и затоа многу од нашите посетители се враќаат повеќе пати за да го посетат истото или некое друго место. Кулинарските рути низ целата земја ја поставија патеката за извонредно животно патување, каде што туристот се запознава со културата, поврзува со локалното население и добива високо персонализирани искуства. Гастрономијата е силно вградена во нашата историја и култура, која се разликува по вкус и суштина, со нашите локални свежи производи тоа е секојдневна навика која го промовира здравиот начин на живот и долговечност.

Мора да развиеме нови туристички тематски производи и во исто време да ја продолжиме нашата официјална туристичка сезона за да привлечеме повеќе посетители кои сакаат да ги истражуваат сите аспекти на земјата низ целата година. Ова стратешко планирање вклучува напори за ширење на дополнителни туристички текови во текот на целата година, а исто така им дава можност на нашите посетители да го поминат својот одмор во нашите земји низ годината.

Македонија ги поканува туристите на патување со автентични високо персонализирани искуства и ги поттикнуваме да се изложат на многуте избори што ги нудиме и со кои можеме да ги разгалиме.

Македонија е земја на природата, културата и светлината: светлина на животот, радост што произлегуваат од топлината на сонцето, нашето срдечно чувство на гостопримство и живост на македонскиот народ, кои ќе направат да се чувствувате како дома додека ги истражувате богатствата на нашите шармантни дестинации.

Исклучителниот пејзаж, богатата историја и култура се безвременски елементи кои ги одржуваме со најголема почит во однос на одржливиот туризам и кои ги подобруваме и развиваме нови туристички производи од посебен интерес.

– Генерални податоци за странската земја

 • Демографија,
 • Географска поставеност,
 • Религија,
 • БДП,
 • Интернет корисници.
 • просечната потрошувачка на туристите во земјата и надвор, најчести нивни дестинации

– Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја

 • Менталитет,
 • Култура,
 • Обичаи,
 • Години на старост.

-Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?

 • Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат)
 • Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од горенаведените податоци)

– Колку финансиски средства вложила АППТ за маркетинг во дадената земја во 2013, 2014, 2015, 2016 ,2017 и 2018 година, како и ефектите од досегашното рекламирање на тие пазари.

-Се прават истражувања на најчитани и најактуелини

 • Печатени медиуми (весници, списанија, магазини),
 • Интернет портали,
 • Билборд компании,
 • Блогерски портали кои обработуваат туристички теми и патувања.

-Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно од кои се бара мислење за одредени медиумски канали на рекламирање во одредена земја.

Согласно претходно наведените истражувања, оваа година како таргет земји во кои што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се:

 • Србија,
 • Албанија,
 • Косово,
 • Бугарија,
 • Полска,
 • Турција,
 • Хрватска,
 • Израел,
 • Естонија,
 • Словенија,
 • Шведска,
 • Романија,
 • Италија.

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2018 година,

Објави за медиумска кампања во други држави

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2017

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2017 година го доставуваме следниов извештај за реализација на медиумските активноси за 2017 година.
Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на следните наведени пазари оваа, 2017 година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања.
Поставените стандарди за истражување се следните:
Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја
• Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка во кој период да се рекламираме
• Споредбени статистички показатели на месечно ниво според земји
• Посета на туристите според региони во Македонија
• Посета на странски туристи според градови
• Остварени ноќевања на туристи по години
• Остварени ноќевања по региони во Македонија
• Остварени ноќевања по земји на припадност
• Просечен престој на стански туристи во Македонија по земји на припадност
• Посетеност на страницата macedonia-timeless.com и аналитичките алатки за пребарување достапни од Google Analitics, број на посетеност, земја на припадност, содржини на пребарување, години на старост на пребарувачите, нови посетители, време на задржување и опсег на рударење содржини и др.

Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај
• Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно што доведува до зголемена динамика на патувања . Зголемен број на нови отворени авиолинии на ниско буџетни компании кои овозможуваат полесно поврзување на Македонија со светот и одбратно .Доколку Авионската линија е петок и вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break дестинација.

Генерални податоци за странската земја
• Демографија,
• Географска поставеност
• Религија,
• ГДП
• Интернет корисници

Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја
• Менталитет
• Култура
• Обичаи
• Години на старост

Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?
• Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат)
• Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од горенаведените податоци)

Да се направи истражување на најчитани и најактуелини
• Печатени медиуми (весници, списанија, магазини)
• Интернет портали
• Билборд компании
• Маркетинг агенции
• Најгледани телевизиски и радио емисии
• Блогерски портали кои обработуваат туристички теми и патувања

Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно од кои се бара мислење за одредени медиумски канали на рекламирање во одредена земја.

Податоци од туроператори со кои АППТ има остварено комуникација и работни состаноци, како и податоци од UNWTO и PATA.

Согласно претходно наведените истражувања, 2017 година како таргет земји во кои што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се:
• Србија
• Албанија
• Косово
• Бугарија
• Полска
• Русија
• Англија
• Словенија
• Шведска
• Чешка
• Романија

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2017 година

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2016

АУТДОР КАМПАЊИ, РЕКЛАМИ ВО ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ, ЕЛЕКТРОНСКА ПРОМОЦИЈА И
ТЕЛЕВИЗИСКИ КАМПАЊИ

Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2016 година го доставуваме следниов полугодишен извештај за реализација на медиумските активноси за 2016 година.
Се со цел успешно промовирање на туризмот на Република Македонија на овие пазари оваа, 2016, година беа изготвени стандарди за истражување на таргетираниот пазар при изготвување на план за медиумска кампања.
Поставените стандарди за истражување се следните:
1. Статистички податоци за бројот на туристи и бројот на ноќевања од странската земја.
-Кои месеци доаѓаат туристите во Македонија и изработка на временска рамка во кој период да се рекламираме

2. Авионски линии и денови на реализиран авио сообраќај
– Тренд во светот се покаратки одмори но повеќе пати годишно. Ако Авионската линија е петок и вторник тоа е одлична можност за развој на Македонија како викенд дестинација за одредени туристи или Скопје да прерасне во City Break дестинација.

3. Генерални податоци за странската земја
– Демографија,
– Географска поставеност
– Религија,
– ГДП
– Интернет корисници

4. Карактеристики на населението и на потнцијалните туристи од дадената странска земја
– Менталитет
– Култура

5. Трендови и што искуства бараат туристи од дадената странска земја?
– Вкусови и барања на патувачот (храна, сместување, што искуства бараат)
– Каде најмногу патуваат и колку трошат на патувања (Да се најдат статистички
податоци од Националните заводи за статистика со цел добивање на дел од
горенаведените податоци)

6. Колку финансиски средства вложила АППТРМ за маркетинг во дадената земја во 2013, 2014 и 2015 година

7. Да се направи истражување на најчитани и најактуелини
– Печатени медиуми (весници, списанија, магазини)
– Интернет портали
– Билборд компании
– Маркетинг агенции
– Најгледани телевизиски и радио емисии
8. Контакт и комуникација со Амбасадата на дадената земја во Македонија и обратно.
Согласно претходно наведените истражувања, оваа година како таргет змји во кои што се промовира туризмот на Република Македонија со медиумска кампања се:
– Србија
– Албанија
– Косово
– Бугарија
– Полска
– Русија
– Англија
– Словенија
– Белгија
Главна цел на промоцијата во овие земји и да се зголеми свесноста за туризмот во Македонија како и да се задржи интересот на оние пазари каде што Македонија е добро позната и посетена туристичка дестинација. Туристички продукти кои што беа промовирани се следните:
– Природа и авантура во природа во Македонија
– Храна и вино
– Религиозен туризам
– City break
– Рурален туризам
– Македонија како дестинација за луксузен туризам

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2016 година

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2015

Вовед
Според програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2015 година го доставуваме следниов извештај за реализација на медиумските активноси за 2015 година.
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, од 2009 година ја претставува Македонија со медиумска кампања која опфаќа рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), онлајн портали и билборди.
Агенцијата мора да го проектира имиџот на Македонија на меѓународно ниво. Овде се бара истражување на клучните атракции на Македонија за гостите од различни пазари и зголемување на свеста за целиот спектар на овие атракции, преку рекламирање, постојани односи со јавност и ширење на информации. Агенцијата треба во име на туристичкиот сектор во целина, да ги испитува постојните и отварање на нови потенцијални пазари.
Промотивната кампања за Република Македонија континуирано се реализира во Србија, Бугарија, Албанија и Косово. Ова се земји од првиот круг според географска определеност (Балкански земји), а фактот да се пласира во овие земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради:
– Блиската територијална поставеност,
– Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, карактеристична за сите Балкански земји,
– Според статистичките податоци од соседните земји (Србија, Бугарија, Грција, во помал процент Косово и Албанија) имаме најголем број туристи. Целта е тој број на туристи да се оддржи и континуирано да расте.
– Тоа се туристички пазари на кои Македонија им е позната како дестинација, а улогата на рекламата во овие земји е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со збогатена
туристичка понуда.
За останати туристички пазари средстава за маркетинг активности беа наменети и за промотивни активности во Франција (2014, 2015). Отварањето на нови пазари произлегува од:
– Конекцијата со авионски линии (Wizz Air Скопје-Pariz Beauvais Франција)
– Можноста Скопје да прерасне во “City Break” дестинација (сите европски дестинации од каде има редовни авионски линии од Скопје).
– Статистичките податоци на раст на туристи од овие земји

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2015 година

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2014

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2014
(ПРИНТ, БИЛБОРД И ОНЛИНЕ ПОРТАЛИ)

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, во 2014 година ја претстави Република Македонија со медиумска капања во првиот круг на земји. Медиумската кампања опфати рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), online портали и билборди во Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Косово, Албанија, а дел од средствата беа одвоени за Полска и Шведска, како и во Франција и Англија.
Идејата за креатива е резултат на долгорочни истражувања во контекст на она што е заедничко на двете земји, што ги поврзува и што им дава чувство на потенцијалните туристи во Македонија да се чувствуваат како дома. Одлуката за како дел од креативата да бидеат природните убавини на Охридското езеро, се наметна како незанемарлива потреба и неопходност при промовирање на Република Македонија, а речениците со повик кои беа дел од креативата се блиска асоцијација за потенцијалните туристи. Истите тие реченици се напишани од познати поети во конкретните држави кои на ним им се повеќе од познати.

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2014 година

 

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2013

МЕДИУМСКА КАМПАЊА 2013
( ПРИНТ, БИЛБОРД И ОНЛИНЕ ПОРТАЛИ)

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, во 2013 година ја претстави Република Македонија со медиумска капања во првиот круг на земји. Медиумската кампања опфати рекламирање во печатени медиуми (весници и магазини), online портали и билборди во Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Косово, Албанија, а дел од средствата беа одвоени за Полска и Шведска.

За оваа промотивна кампања за Република Македонија беше одобрен буџет од 300.000,00 Евра кои се распределија во првиот круг на земји. Фактот да се пласра оваа сума во токму овие земји произлезе од можноста на потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради блиската терироријална поставеност, сличностите со нашата култура и долговековна традиција. Во дел од вториот круг на земји, Агенцијата за поддршка и промоција
на туризмот ја престави Република Македонија на саемите за туризам.

Идејата за креатива е резултат на долгорочни истражувања во контекст на она што е
заедничко на двете земји, што ги поврзува и што им дава чувство на потенцијалните туристи во Македонија да се чувствуваат како дома. Одлуката за како дел од креативата да бидеат природните убавини на Охридското езеро, се наметна како незанемарлива потреба и неопходност при промовирање на Република Македонија, а речениците со повик кои беа дел од креативата се блиска асоцијација за потенцијалните туристи. Истите тие реченици се напишани од познати поети во конкретните држави кои на ним им се повеќе од познати.

“Помеѓу јаве и сон” е реченицата со која Македонија ги повика туристите во Србија. Тоа е реченица која е од познатиот поет Лаза Костич – доволно блиска за Србите, и повеќе од веродостојна за опис на Македонија.

Во соседна Бугарија цитат од поетот Иван Варзов, Бугарите ги повика да ја посетат
Македонија – “Од соседната градина Јоргованот ми замириса ”.

Наим Фрашери е поетот кој ја опеа Македонија во една од своите поеми и буквално им долови на Албанците што можат да очекуваат при посета на нашата држава – “ И таму се раѓа насмеано сонцето…”.
“Непозната моќ ме влече кон тебе” им кажа познатиот Словенски поет Симон Грегориќ за Македонија на Словенците. Со оваа реченица и ние решивме да ги повикаме да дојдат кај нас.

Незаменливиот Дадо Топиќ во неговата песна ,,Македонија”, ја доближи Македонија до Хрватите со реченицата “Таму каде што сонцето вечно сјае”. Тоа беше повеќе од совршен опис за да се претстави Македонија во Хрватска.

Комплетен документ од Извештајот за медиумска кампања за 2013 година