Насловна Остварени контакти на АППТ со туроператори

Остварени контакти на АППТ со туроператори

2023 година

Мадрид 01.2023

Истанбул 02.2023

Берлин 05.2023

2022 година

Турција - Истанбул 02.2022

Полска 11.2022

Турција - Измир 12.2022

2021 година

Украина 02.2021

Србија YUTA Контакти

Бугарија 03.2021

2020 година

Словенија 01.2020

Бугарија 02.2020

Србија 02.2019

2019 година

Турција 01.2019

Бугарија 02.2019

Брисел 02.2019

Србија 03.2019

Хрватска 03.2019

Албанија 04.2019

Словенија 08.2019

Италија 09.2019

Сингапур 10.2019

Полска 11.2019

2018 година

Израел 01.2018

Србија 01.2018

Брисел 02.2018

Бугарија 02.2018

Хрватска 03.2018

Берлин 03.2018

Италија 10.2018

2017 година

Барцелона 08.05.2017

Берлин 08.05.2017

Брисел 08.05.2017

Измир 08.05.2017

Италија 08.05.2017

Косово 08.05.2017

Англија 08.05.2017

Полска 08.05.2017

Романија 08.05.2017

Русија 08.05.2017

Словенија 08.05.2017

Јапонија 08.05.2017

Унгарија 08.05.2017

Франција 08.05.2017

Бугарија 02.2017

2016 година

Русија 08.04.2016

Италија 08.04.2016

Англија 08.04.2016

Холандија 08.04.2016

2015 година

Германија 04.08.2015

Турција 23.02.2015

Србија 26.02.2015

Русија 29.04.2015

Бугарија 24.02.2015

Австрија 22.06.2015

Германија 08.07.2015

Србија 08.07.2015

Бугарија 22.06.2015

2014 година

Романија 29.10.2014

Русија 27.10.2014

Словенија 27.10.2014

Босна 27.10.2014

UK 27.10.2014

Албанија 27.10.2014

Финска 27.10.2014

Јапонија 27.10.2014

Италија 27.10.2014

Норвешка 27.10.2014

Полска 29.10.2014

Белгија 29.10.2014

Други 21.10.2014