Насловна Проекти за поддршка на туризмот

Проекти за поддршка на туризмот

ПРОЕКТ „ABOVE”

ПРОЕКТ „ТУМБА МАЏАРИ”

Проект “Македонска кујна“

Проект “Вкусовите на мојата земја “

Проект “Означување на старите чаршии во Битола, Прилеп, Струга, Охрид “

Проект „Спротско качување во Бислимска Клисура-Куманово”

Проект за уредување на туристички локалитети (природна реткост) Истевнички Кукуље и Попова Шапка

Проект ''Означување на локалитетите за спортско качување на Кадина Река и Маврово''

Виа Егнација – Патување низ историјата, културата, традицијата и природата“

Планини на Македонија – ТРАНСВЕРЗАЛА 10 ВРВОВИ

Настани и манифестации по месеци и региони

Проект ,,Развој на алпинизам и негово ставање во функција на туризмот“

Проект „Развој на спортското качување и негово ставање во функција на туризмот“

Проект ''Параглајдинг''

Македонија - Неоткриено туристичко богатсво

Водич за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Македонија

Водич низ регионите во Република Македонија

Mапа на Велосипедски патеки на територија на град Скопје

Позначајни манастири во Република Македонија

Отомански Споменици

Настани и Манифестации

Планински велосипедски патеки

Планинарски патеки во Република Македонија

Google промоција на туризмот во Република Македонија