Насловна Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јануари 2023 година изнесува 43 384,
од кои 43.2 % се домашни туристи, а 56.8 % се странски туристи.
Бројот на ноќевањата во јануари 2023 година изнесува 88 635, од кои 50.0 % се од домашните туристи и 50.0 % од
странските туристи.
Вкупниот број на туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е зголемен за 10.3 %, а бројот на
ноќевањата е зголемен за 1.8 %.
Бројот на домашните туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е намален за 9.8 %, а бројот
на странските туристи е зголемен за 32.9 %.
Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јануари 2023 година, во однос на јануари 2022 година, е намален за
10.0 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 17.0 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2021 – 2022

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2021 72.40 72.79 153.65 298.84
2022 78.52 106.31 191.63 376.46
% 8.45% 46.05% 24.72% 25.97%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2020 – 2021

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2020 63.74 37.61 80.61 70.09 252.05
2021 72.40 72.79 153.62 86.2 385.04
% 13.59% 93.54% 90.57% 22.98% 52.76%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2019 – 2020

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2019 63.24 90.62 154.16 87.87 395.92
2020 63.74 37.61 80.61 70.09 252.05
% 0.74% -58.50% -47.71% -20.23% -36.34%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 147.14 82.62 381.55
2019 63.27 90.62 154.16 87.87 395.92
% -2.23% 3.98% 4.77% 6.35% 3.75%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%