Насловна Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во декември 2020 година изнесува 31 175, а бројот на ноќевањата изнесува 60 345.

Бројот на туристите во декември 2020 година, во однос на декември 2019 година, е намален за 49.3 %, а бројот на ноќевањата е намален за 49.5 %.

Бројот на домашните туристи во декември 2020 година, во однос на декември 2019 година, е зголемен за 20.7 %, а бројот на странските туристи е намален за 85.2 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во декември 2020 година, во однос на декември 2019 година, е зголемен за 2.0 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е намален за     81.6 %.

Во периодот јануари ‒ декември 2020 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е намален за 60.5 %, и тоа: кај домашните туристи има намалување за 18.3 %, а кај странските има намалување за 84.4 %.

Во периодот јануари ‒ декември 2020 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е намален за 48.0 %, и тоа: кај домашните туристи има намалување за      14.2 %, а кај странските има намалување за 84.0 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2019 – 2020

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2019 63.24 90.62 154.16 87.87 395.92
2020 63.74 37.61 80.61 70.09 252.05
% 0.74% -58.50% -47.71% -20.23% -36.34%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 147.14 82.62 381.55
2019 63.27 90.62 154.16 87.87 395.92
% -2.23% 3.98% 4.77% 6.35% 3.75%

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%