Home Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во ноември 2018 година изнесува 56 948, а бројот на ноќевањата изнесува 126 373.

Бројот на туристите во ноември 2018 година, во однос на ноември 2017 година, е зголемен за 12.0 %, а бројот на ноќевањата е зголемен за 9.2 %. Бројот на домашните туристи во ноември 2018 година, во однос на ноември 2017 година, е зголемен за 16.0 %, а бројот на странските туристи е зголемен за 9.8 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во ноември 2018 година, во однос на ноември 2017 година, е зголемен за 11.8 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 7.3 %.

Во периодот јануари − ноември 2018 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 13.0 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 14.2 %, а кај странските има зголемување за 12.3 %.

Во периодот јануари − ноември 2018 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 14.7 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 14.1 %, а кај странските има зголемување за 15.3 %.

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2016 – 2017

Девизен прилив во USD I - квартал II - квартал III - квартал IV - квартал Вкупно
2016 48,5 63,1 107,7 60,5 279,8
2017 51,2 68,4 135,5 72,33 327,4
% 5,5% 8,4% 25,8% 19,6% 17,0%