Насловна Проект за локална и регионална конкурентност

Проект за локална и регионална конкурентност

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти

Младински авантуристички туризам извидничка група „Крсте Јон“ Струга

 1. КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТ НА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ – Младински авантуристички туризам – Извидничка група-Крсте Јон-Струга
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии за проект – Младински авантуристички туризам – Струга

 

Здружение за афирмација на воздухопловството АК СКОПЈЕ, Чучер Сандево

 1. Со тандем скокови до повеќе активни туристи-Здружение за афирмација на воздухопловството АК СКОПЈЕ, Чучер Сандево
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот-Со тандем скокови до повеќе активни туристи

 

Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид

 1. Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Пела – Охрид
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии

 

Список на проверка на План за управување со животна средина и социјалните аспекти – Хотел Арка, Скопје

 1. Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината (регион Стара скопска чаршија) за услужуваање на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал – Хотел Арка, Скопје
 2. Формулар за доставување на коментари – АРКА ДООЕЛ Скопје

 

План за проверка на План за управување со животна средина и општество – Винарска Визба Лазар дооел

 1. Инвестиција во реконструкција на објект на Винарска Визба Лазар дооел за подобрување на квалитетот на услугите во винскиот туризам, угостителството и сместувањето во насока на развој на севкупниот туристички сектор
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот-Винарска Визба Лазар дооел

 

План за проверка на план за управување со животната средина и општеството – Еуро Хотел Градче

 1. Реновирање на Еуро Хотел Гратдче заради повисока категоризирана туристичка услуга
 2. Еуро Хотел Градче – Формулар за доставување на коментари и сугестии

 

План за проверка на план за управување со животната средина и општество – Винарска Визба Попова Кула

 1. Винарска Визба Попова Кула – усовршување
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот ”Винарска Визба Попова Кула – усовршување”

 

План за проверка на план за управување со животната средина и општество – Хотел Арена-
Тетекс на Попова Шапка – Тетово

 1. Хотел Арена- Тетекс на Попова Шапка – Тетово и воведување на нови содржински услуги за подтикнување на растот на туризмот во
  Полошкиот регион
 2. Формулар за доставување на коментари – Хотел Арена Тетеакс на Попова Шапка

 

Список за проверка на планот за управување со животна средина –  Реконструкција и надградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште ”Делница Центар Жупа – Дебарски острови”

 1. Реконструкција и надградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште делница Центар Жупа – Дебарски острови
 2. Формулар за доставување на коментари-Центар Жупа – Дебарски острови

 

План за управување со социјалните аспекти и животната средина потпроект: вински, апи и еко туризам во Неготино и околината”

 1. Вински, апи и еко туризам во неготино
 2. Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот