Насловна Проект за локална и регионална конкурентност

Проект за локална и регионална конкурентност

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти

______________________________________________________________________

Список за проверка на планот за управување со животна средина –  Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро

 1. Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара

 

 1. Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроектот – СПОРТСКО АДРЕНАЛИНСКИ ПАРК – КАРПОШ

 1. Спортско адреналиски парк – Карпош
 2. Формулар за доставување на коментари

План за управување со социјалните аспекти и животна средина – Потпроект – Култот на Водата

 1. Потпроект – Култот на Водата
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на Планот за животна средина и општествено управување – Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста

 1. Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животна средина за подпроектот – Подобрување на пристапности и атрактивност на ” Сончева езерска населба мантово ” и околината

 1. Подобрување на пристапности и атрактивност на ” Сончева езерска населба мантово ” и околината
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за животна средина и социјален менаџмент за проектот ” Паметно езеро Младост ” – Прва иновативна туристичка атракција во Северна Македонија

 1. ” Паметно езеро Младост ” – Прва иновативна туристичка атракција во Северна Македонија
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување на работи за културно наследство за проектот реставрација и адаптација на Офицерски дом во Општина Битола

 1. План за управување на работи за културно наследство за проектот реставрација и адаптација на Офицерски дом во Општина Битола
 2. Список за проверка на Планот за правување со животната средина за проект „Реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“

 1. План за управување со животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“
 2. Формулар за доставување на коментари

План за управување со животната средина и социјални аспекти за подпроект „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“

 1. Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со работите на културното наследство за проектот „Ревитализација на Китино Кале“ Општина Кичево

 1. План за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот „Ревитализација на Китино Кале“
 2. Прилог 11 – План за управување со работите на културното наследство за проектот „Ревитализација на Китино Кале“ Општина Кичево
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со недвижно културно наследство, Подгрантови за локални микро и мали претпријатија: Конзулите, градот, културата и нашата кујна: ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола, подружница ХОТЕЛ ТЕАТАР

 1. ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола, подружница ХОТЕЛ ТЕАТАР
 2. Формулар за доставување на коментари

 

Контролна листа за Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија Скопје, 2019

 1. Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија Скопје, 2019
 2. Формулар за доставување на коментари

 

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 1. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ-Потпроект: „Културните вредности и туризмот: од стил на живеење до можност за привилегија“ 
 2. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ: Културните вредности и туризмот: oд стил за живеење до привилегија за доживување – Музеј на Град Скопје
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности”

 1. Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина “Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија”

 1. План за управување со животната средина “Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија”
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина за потпроект: “Слободен спуст (Free Ride) Маврово”

 1. План за управување со животната средина за потпроект: “Слободен спуст (Free Ride) Маврово”
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти: Градење капацитети во туристичкиот сектор”

 1. План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти Градење капацитети во туристичкиот сектор
 2. Формулар за доставување на коментари