Насловна Проект за локална и регионална конкурентност

Проект за локална и регионална конкурентност

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти

______________________________________________________________________

Список за проверка на планот за управување со животна средина –  Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро

 1. Изградба на СПА центар, турска бања, сауна и Изградба на лаунџ бар во Хотел Монтенегро
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара

 

 1. Автентична летна тераса со детско катче и поглед кон убавините на Шара
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти за подпроектот – СПОРТСКО АДРЕНАЛИНСКИ ПАРК – КАРПОШ

 1. Спортско адреналиски парк – Карпош
 2. Формулар за доставување на коментари

План за управување со социјалните аспекти и животна средина – Потпроект – Култот на Водата

 1. Потпроект – Култот на Водата
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на Планот за животна средина и општествено управување – Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста

 1. Доградба и реконструкција на сместувачки капацитет за проширување на набавките, подигање на квалитетот на сместувачките капацитети и подобрување на конкурентноста
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животна средина за подпроектот – Подобрување на пристапности и атрактивност на ” Сончева езерска населба мантово ” и околината

 1. Подобрување на пристапности и атрактивност на ” Сончева езерска населба мантово ” и околината
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за животна средина и социјален менаџмент за проектот ” Паметно езеро Младост ” – Прва иновативна туристичка атракција во Северна Македонија

 1. ” Паметно езеро Младост ” – Прва иновативна туристичка атракција во Северна Македонија
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување на работи за културно наследство за проектот реставрација и адаптација на Офицерски дом во Општина Битола

 1. План за управување на работи за културно наследство за проектот реставрација и адаптација на Офицерски дом во Општина Битола
 2. Список за проверка на Планот за правување со животната средина за проект „Реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“

 1. План за управување со животната средина за проектот „Планински велосипедски рај“
 2. Формулар за доставување на коментари

План за управување со животната средина и социјални аспекти за подпроект „Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец“

 1. Реновација, реконструкција и доградба на Вила Вангелина на Зелениот Катлановски Рид во околината на Скопје, општина Петровец
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со работите на културното наследство за проектот „Ревитализација на Китино Кале“ Општина Кичево

 1. План за управување со животна средина и социјални аспекти за проектот „Ревитализација на Китино Кале“
 2. Прилог 11 – План за управување со работите на културното наследство за проектот „Ревитализација на Китино Кале“ Општина Кичево
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со недвижно културно наследство, Подгрантови за локални микро и мали претпријатија: Конзулите, градот, културата и нашата кујна: ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола, подружница ХОТЕЛ ТЕАТАР

 1. ОМНИА ПРОЕКТ ДОО Битола, подружница ХОТЕЛ ТЕАТАР
 2. Формулар за доставување на коментари

 

Контролна листа за Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија Скопје, 2019

 1. Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти Развој на еногастрономски туризам – Вкуси ја Македонија Скопје, 2019
 2. Формулар за доставување на коментари

 

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ И ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 1. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ-Потпроект: „Културните вредности и туризмот: од стил на живеење до можност за привилегија“ 
 2. ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ НА РАБОТИ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗА ПРОЕКТОТ: Културните вредности и туризмот: oд стил за живеење до привилегија за доживување – Музеј на Град Скопје
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот “Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности”

 1. Прилепско Езеро – Нови авантури, нови можности
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина “Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија”

 1. План за управување со животната средина “Дојран – Туристички бисер на Југоисточна Македонија”
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животната средина за потпроект: “Слободен спуст (Free Ride) Маврово”

 1. План за управување со животната средина за потпроект: “Слободен спуст (Free Ride) Маврово”
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти: Градење капацитети во туристичкиот сектор”

 1. План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти Градење капацитети во туристичкиот сектор
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти: Крива Паланка – Источна порта кон Европа (фестивалска туристичка атракција)”

 1. План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти Крива Паланка – Источна порта кон европа
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти за под-проектот: Струга-Твојата туристичка дестинација

 1. План за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти за под-проектот: Струга-Твојата туристичка дестинација
 2. Формулар за доставување на коментари

 

Список за проверка на Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти – Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје

 1. Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел ТИМ’С, Скопје
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животна средина за под-проектот: Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци

 1. Интергрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци
 2. Формулар за доставување на коментари

 

Список за проверка за планот за управување со животната средина: Подобар спортски аеродром за просперитет на општината – Друштво за воздушен транспорт АЕРОКЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево

 1. Друштво за воздушен транспорт АЕРОКЛУБ СКОПЈЕ ДОО Чучер Сандево
 2. Формулар за доставување на коментари

 

Проект за локална регионална конкурентност – План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот: Развој на туризмот во Мавровската долина

 1. Развој на туризмот во Мавровската долина
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со животна средина и социјален менаџмент – Општина Струмица

 1. Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на џареви кули во туристичка дестинација СТРУМИЦА
 2. План за управување со културно наследство – Цареви Кули 
 3. Формулар за доставување на коментари

Проект за управување со животната средина и социјалните аспекти за под-проектот – Зајакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја на полог

 1. Центар за развој на Полошкиот Плански Регион, Општина Јегуновце, Планинарски клуб “Љуботен”-Тетово, Јавно Комунално Претпријатие “Тетово” Развој на туризмот во Мавровската долина
 2. Формулар за доставување на коментари

 

ЛОКАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ – ЖИВОТНА И СОЦИЈАЛНА СРЕДИНА – Под-проект: Доградба на Вип Хотел Берово

 1. Прирачник и план за управување за под-проектот – Доградба на Вип Хотел Берово
 2. Формулар за доставување на коментари

 

ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ – ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – Наслов на подпроект: “Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”

 1. “Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник”
 2. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување со локалитет на културно наследство

 1. План за управување со локалитет на културно наследство – подпроект куќата на соколови
 2. Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – подпроект: куќата на соколови 
 3. Формулар за доставување на коментари

 

План за управување на работи за културно наследство за проектот “РАБОТИЛНИЦА НА ФИЛИГРАНОТ – ВАНЃЕЛ ДЕРЕБАН”

 1. План за управување на работи за културно насдлество за проектот “РАБОТИЛНИЦА НА ФИЛИГРАНОТ – ВАНЃЕЛ ДЕРЕБАН”
 2. Список за проверка на план за управување со животна средина и социјални аспекти – “РАБОТИЛНИЦА НА ФИЛИГРАНОТ – ВАНЃЕЛ ДЕРЕБАН”