Насловна Проекти Проект “Означување на старите чаршии во Битола, Прилеп, Струга, Охрид “

Проект “Означување на старите чаршии во Битола, Прилеп, Струга, Охрид “

Сподели

Проектот е наменет за домашни и странски туристи. Независните патувања и патувања во помали групи се веќе реалност во светот и тие сами ги избираат и ги креираат своите рути и дестинации. Целта и идејата на означување на старите чаршии е  достапност на инофрмации и нивна локација за културно историските споменици.

Со тоа се добива покомплетна туристичка понуда за старите чаршии.  Со самите патокзи ќе се даде точна насока каде се наѓа туристичкиот објект, а на самите таблите ќе има објаснување за самите културно историски споменици. Ќе бидат опфатени чаршиите во Битола, Прилеп, Струга и Охрид.