Насловна Проекти Проект “Означување на старите чаршии во Битола, Прилеп, Струга, Охрид “

Проект “Означување на старите чаршии во Битола, Прилеп, Струга, Охрид “

Сподели

Проектот е наменет за домашни и странски туристи. Независните патувања и патувања во помали групи се веќе реалност во светот и тие сами ги избираат и ги креираат своите рути и дестинации. Целта и идејата на означување на старите чаршии е  достапност на инофрмации и нивна локација за културно историските споменици.

Со тоа се добива покомплетна туристичка понуда за старите чаршии.  Со самите патокзи ќе се даде точна насока каде се наѓа туристичкиот објект, а на самите таблите ќе има објаснување за самите културно историски споменици. Ќе бидат опфатени чаршиите во Битола, Прилеп, Струга и Охрид.

АППТ согласно програмските активности во 2019 година пристапи кон реализација на проектот Означување на старите чаршии во Припеп Битола Струга и старото јадро во Охрид каде што на крајот од 2019 година спроведе тендерска постапка за овој проект.

До општините беше доставено писмено барање за да ни ги достават најпознатите и напрепознатливите туристички патокази во нивната општина. Во тековната 2020 година АППТ во своите програмски активности продолжи со реализација на втората фаза од овој проект каде што веќе почна да ги поставува во соработка со општините туристичките патокази.

Овој период беа наместени туристичките патокази во општина Охрид и во општина Прилеп додека наредната недела ќе бидат поставени во општина Битола и во Струга.

Со тоа можеме да кажеме дека АППТ уште еднаш успешно пристапи кон реализација на проект, кој во иднина ќе придонесе до препознатливност на локалитетите кои што се туристички потенцијал на нашата земја.