Насловна Проекти Проект ”Означување на локалитетите за спортско качување на Кадина Река и Маврово”

Проект ”Означување на локалитетите за спортско качување на Кадина Река и Маврово”

Сподели

Проектот е наменет за туристи-домашни и странски, качувачи и спортисти, а придобивка ќе имаат освен туристите, спортско качувачките клубови и агенциите кои организираат спортско качувачки тури. Проектот своевидно ќе придонесе до забрзан развој на качувачкиот туризам во Македонија. Независните патувања и патувања во помали групи се веќе реалност во светот и тие сами ги избираат и ги креираат своите рути и дестинации.

Тоа станува се поголема реалност, а бројот на посетители многу брзо се зголемува, благодарение на веќе воспоставената пракса на поставување на нови насоки за оваа намена кои Агенцијата претходните години ги поставување и потребите за посета во природа и здрава животна средина. Реализацијата на овој проект во голема мера ќе влијае во насоката на решавање проблемот од недоволна и несоодветна сигнализација и означување на веќе постоечките насоки.