Насловна Соопштенија Активните форми на туризам примарни за развој на одржливиот туризам кај...

Активните форми на туризам примарни за развој на одржливиот туризам кај нас

Сподели

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот продолжува со поддршка на активностите на развивање и промоција на активниот туризам во земјава со соработка со швајцарската програма ИМЕ2, имплементирана од американската групација Паладиум.

На денешниот состанок и координација се мапираа потенцијалните точки и региони кои нудат можност за развој на авантуристичките форми на туризм и нивна одржливост со давање на поддршка во повеќе аспекти и истите ќе се лансираат како едни од најпопуларните дестинации на кои туристите ќе можат да си ги задоволат своите авантуристички апетити. Оваа соработка е продолжување на проектите од минатите години и можност за развивање на нови проекти кои директно ќе се одразат на порастот на туристичката индустрија во земјава.

Авантуристичките форми на туризам се во фокусот на оваа соработка и преку развивање на специфични групи на авантуристички туризам од типот на еко туризам, набјудување на птици, џип сафари, искачување по карпи, параглајдинг итн, ќе се збогатува туристичката понуда и ќе се креираат нови конкурентни производи. Со ова Република Северна Македонија ќе работи на искористување на потенцијалот и зголемување на конкурентноста на глобално ниво, целејќи кон една група на туристи кои според истражувањата се платежно најспособни. Крушево, Маврово и регионот околу Шар планина се примарните дестинации на кои ќе се работи за постигнување на одржливост, а веднаш зад нив се Демир Капија, Смоларски водопади, Пониква, Беласица, Прилеп и други.

Соработката со ИМЕ2 програмата се предвидува да ги опфати и сите форми на промоција на овој тип на активен туризам, а тоа подразбира и учество на саеми специјализирани за активности, употреба на маркетинг алатки, како и заедничко креирање на програмите за информативните патувања низ земјава на странските медиуми и тур-оператори.

Земајќи ги предвид сите претходни активности на АППТ за промоција на активниот туризам и оддржливост на дестинацијата, ова значи продолжување на работата во насока на развој на индустријата која се смета за водечка индустрија на глобално ниво која генерира 10% од БДП-то на светско ниво и 227 милиони работни места. Предвидувањата се дека во наредниот период движењето на странските туристи кои се заинтересирани за авантуристичките форми на туризам ќе достигне 1.14 милијарди, што преставува 46% од вкупниот број на патувања, афектирајќи го растот и можностите за патување од развиените земји, во земјите во развој.