Насловна Соопштенија Пресек на работата на АППТ во првата половина од годината

Пресек на работата на АППТ во првата половина од годината

Сподели

Резултатите од досегашното работење направија македонскиот туристички производ да стане конкурентен на светскиот пазар, а со тоа и да се зголеми туристичкиот промет во државава. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија водејќи се од својата заложба за континуиран развој, унапредување и афирмација на туризмот, а имајќи ги предвид предностите и економската корист од развојот на оваа индустрија, инвестира и работи на реализација на програмски активности за да овозможи подобра и поефикасна туристичка понуда. Работењето на Агенцијата се заснова врз принципите на: стручност, професионалност, транспарентност, одржливост и одговорност. Во тој контекст, АППТ работи одговорно и посветено на отворање на нови можности за зголемување на бројот на туристи преку соодветно позиционирање на Македонија на глобалниот пазар и запознавање на светската јавност со природните и историски, но и со секаков друг вид на туристички содржини.

Во 2017та година регистриран е континуиран раст на бројот на странски туристи, кој безмалку достигнува до 1 милион туристи со остварени 2.800.000 ноќевања. Овој позитивен тренд продолжува и во 2018та година, и во првите 6 месеци се регистрира покачување од 16,4% во бројот на туристи, во споредба со истиот период во 2017та година. Процентот на пораст е ист и кога станува збор за ноќевања, односно првото шестмесечје од оваа година има пораст од 16%.

Порастот во бројот на туристи и ноќевања се одрази и во пораст на девизниот прилив од ставка туризам. НБРМ за првиот квартал од 2018та година регистрира пораст на девизниот прилив од туризам од 26,5%, споредено со истиот период лани.

Oчекувањата на АППТ за 2018та година се бројот на туристи да достигне до 1,2 милиони туристи, 3,2 милиони ноќевања и девизен прилив до 24. 000.000.000 денари.

Во период од 6 месеци, АППТ реализираше 9 интернационални саемски манифестации. Целта на ваквото претставување е да се поддржи приватниот сектор преку остварување на иницијален контакт од наша страна со странски тур-операторите, кои потоа на наша покана доаѓаат на посета во Македонија каде присуствуваат на Б2Б средби. Дополнително, за време на саемите се договорено 10 информативни патувања со тур оператори од 10 различни држави од светот. На овие патувања, во Македонија дојдоа 40 тур-оператори и 10 медиумски куќи, кои од посетата испродуцираа 18 објави.

АППТ е активна и на социјалните медиуми. Социјалните медиуми (Фејсбук, Твитер и Инстаграм, You Tube) се моќна алатка за презентација на македонските туристички капацитети и промоција на институцијата и нејзината работа. АППТ периодов активно работи на промена на содржината и подобрување на веб страните: www.macedonia-timeless.com и www.tourismmacedonia.gov.mk.

Согласно годишната програма за 2018та година, АППТ е во процес на реализација на медиумска кампања во 12 земји: Словенија, Србија, Бугарија, Албанија, Косово, Хрватска, Полска, Романија, Шведска, Естонија, Израел и Турција. Резултатите кон кои целиме се задржување и зголемување на бројот на туристи од овие туристички пазар. По спроведените анализи и истражувања на пазарот, медиумските активности и промовирање на туристичките потенцијали на Македонија се реализираат преку следниве промотивни каналии:

– 6 принтани медиуми;

– 25 eлектронски медиуми;

– билборд кампања во 3 земји;

– телевизиски прилози, репортажи, видеа и гостувања.

АППТ воедно лансираше и нова едиција на водичи кои ќе придонесат за поквалитетна промоција на туристичките потенцијали на Македонија шрели испечатен тираж во 36.000 примероци. Водичите ги опфаќаат регионите, манастирите, препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во Македонија, како и отоманските споменици во земјава. Водичите се иницијално напишани на македонски јазик и се преведени на англиски, руски, бугарски, албански, српски и туриски јазик.

АППТ изработи и Македонски туристички пасош кој е во форма на брошура, дополнет со мобилна апликација во која може да се најдат корисни информации за туристичките потенцијали на Македонија.

Помеѓу промотивните материјали е и брошурата за храната и виното во Македонија, односно “Story telling” брошура. Овој цели кон изработка на гастрономски водич кој ќе ја претстави македонската кујна преку искуства, локални специјалитети и промоција на традиционални рецепти за гастрономијата во Македонија. Во подготовка на издавање е и генерална брошура за туризмот во Република Македонија – “Македонија, неоткриено туристичко богатство”.

АППТ и оваа година продолжува со реализација на проектот – Развој на спортското качување и негово ставање во функција на туризмот. За развој на овој рекреативен спортски туризам планирано е уредување на нови и санација на постоечки тренинг локации за качување на карпа, со поставување на околу 120 насоки.

АППТ го подржа уредувањето на полетиште за параглајдинг во Крушево – поставување на вештачка трева на полетиштето заради зголемување на безбедноста на параглајдеристите и исполнување на стандарди за одржување на меѓународни натпревари со цел промоција на Република Македонија како дестинација за параглајдинг.

АППТ е насочена и на реализација на проект за “Развој на алпинизам и негово ставање во функција на туризмот“ преку уредување на локации за алпинистичко качување (Матка, Демир Капија, Лешница и Остра Карпа). Целта е зголемување на безбедноста и атрактивноста на локациите и привлекување на поголем број на туристи од еден од најбрзо растечките пазари.

Од областа на културниот туризам и активностите во природа, во завршна фаза е проектот “Мапирање на патот Виа Игнација”. Мапиран е стариот римски пат со 13 инфо табли и 5 миокази.

Агенцијата и оваа година продолжи со финансиска поддршка на 21 манифестација со буџет од 1.000.000 денари. Целта е манифестациите да привлечат што повеќе гости преку зголемување на професионалноста во организирање на настаните.

Придобивките од развојот на туризмот се мотив за АППТ, во соработка со туристичката индустрија, да продолжи упорно со енергија, вмрежување и пред сѐ со креативност во својата работа да создва услови за вработување на млади луѓе и креирање можности за развој на мали и средни претприемачи.