Насловна Соопштенија Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за туризам и општина Дебрца

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за туризам и општина Дебрца

Сподели

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија и општина Дебрца денес склучија Меморандум за соработка. Истиот беше потпишан од страна на директорт на Агенцијата за туризам, Љупчо Јаневски и Зоран Ногачески, градоначалник на општина Дебрца.

Водени од потребата за меѓусебна соработка заради активно унапредување и промоција на туризмот, страните потписнички на Меморандумот за соработка, се согласија за создавање на туристички производи, базирани на културата, традицијата, историјата и природни богатства. Во контекст на ова, активностите имаат за цел формирање и збогатување на туристичките содржини и промовирање на вкупните туристички потенцијали и туристичка понуда на регионот кој го опфаќа општина Дебрца.

Двете истинтции веќе од септември започнуваат со организирање на трибини за едукација на населението, во насока на презентирање на можностите кои ги нуди регионот за истиот да прерасне во еко туристичка дестинација.

На територијата на општина Дебрца се наоѓа и охридскиот аеродром Св. Апостол Павле, кој секако е предност за поголема посетеност на туристите кои доаѓаат во регионот.

Најзначајна и најмасовна културна манифестација е Интернационалната Уметничка колонија “Дебрца”, во с.Белчишта. Активно постои 24 години и редовно се одржува во летниот период од 24-ти јуни до 4-ти јули. На колонијата учествуваат од 12 до 15 учесници кои творат исклучиво на територијата на Дебрца и пошироко. На колонијата досега зеле учество 185 уметници, од Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Грција, Полска, САД, Канада, Герамнија, Малезија, Русија, Узбекистан, Украина, Кипар и други земји. Големиот интерес за учесници од целиот свет најдобро зборува за реномето кое го има колонијата, како и посетеноста на изложбите.

Во однос на туристичките потенцијали, на подрачјето на општината Дебрца постојат повеќе археолошки локалитети, меѓу кои археолошки локалитет Требенишка Некропола, Горенци, 8-4 век п.н.е. (откриени се златните посмртни маски), како и археолошки локалитет Требенишко Кале, Требеништа, антички период идр. Од културно- историското наследство на територијата на општина Дебарца постојат цркви и манастири од кои најкарактеристични се манастирот “Сите Светии” во село Лешани – датира од 1452 година и манастирот “Свети Јован” во село Слатино(датира од 16ти век), како и повеќе цркви.