Интернационални саеми

Пријави се за повеќе
информации од АППТ

Република Северна Македонија
во странски медиуми

Српски
Бугарски
Албански
Англиски
Француски
Руски
Шведски
Полски
Холандски
Словенечки
Турски
Италијански
Хрватски
Чешки
Јапонски
Норвешки
Амерички
Австралиски
Германски
Дански
Израелски
Ирски
Фински
Белгиски
Косовски
Романски
Катарски

Информативни
патувања

Loading

Агенцијата за туризам финансиски поддржа 35 манифестации

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во рамките на своите програмски активности континуирано објавува Јавен повик за доделување финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации. Преку соработка со различни институции и здруженија, Агенцијата за туризам дава финансиска поддршка за развивање и збогатување на туристичките настани и манифестации, како дел од нашата богата култура и традиција.

Според критерумите објавени во Јавниот повик минатата година финансиска поддршка добија 25 апликанти, додека, пак, оваа година поддршка добија 35 манифестации од различни региони и општини во земјава. Годинава, меѓу другите, се доделија средства за поддршка и на нови манифестации кои првпат ќе можат да се реализираат во Македонија, а со тоа и ќе започнат нова традиција која ќе помогне во побрз и препознатлив развој на туризмот.

АППТ преку институционалната соработка и координација помеѓу туристичките субјекти на регионално и локално ниво придонесува за збогатување на туристичките содржини, а со тоа дава и можност дестинацијата да стане конкурентна на светскиот туристички пазар.

Агенцијата за туризам постојано го следи трендот на манифестациите кои се клучни и за развојот на руралниот и еко-туризмот, а со тоа и трендот на барањата на странските туристи, презентирајќи нови идеи за зголемување на квалитетот на туристичките содржини, што, пак, овозможува и зголемување на бројот на туристите што ја посетуваат нашата земја.
#MacedoniaTourism
... See MoreSee Less

View on Facebook