Насловна Медиумска кампања во Полска

Медиумска кампања во Полска

Промоција на туристичките потенцијали на Македонија во Полски медиуми

Промоција на туристичките потенцијали на Македонија во Полска

www.wp.pl

tur-info.pl

http://www.tur-info.pl/

Facebook Tur-info.pl