Насловна Uncategorized @mk Информација за новата и подобрена веб страна www.tourismmacedonia.gov.mk

Информација за новата и подобрена веб страна www.tourismmacedonia.gov.mk

Сподели

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија Ве информира дека започна со употреба новата и подобрена веб страна www.tourismmacedonia.gov.mk. Истата е наменета за целиот туристички сектор во Македонија, туристички субјекти од странство и заинтересирани граѓани, чии интерес е туризмот во нашата земја.

Новата веб страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, www.tourismmacedonia.gov.mk  е изработена по принципот на рамен дизајн со кориснички интерфејс, кој е целосно функционален како за корисниците на компјутери така и на мобилните корисници. Стилот на оваа страна е дизајниран со цел да се подобри брзината, поттикне интеракција и да се привлечат повеќе корисници.  Изработена за да се зголеми функционалноста, за секој посетител да ги добие потребните корисни информации, со чуство на зголемена ориентација и навигација на целата страна.

Страната содржи информации за АППТ, секторската поставеност, законските процедури и регулативи, стратегии и  годишни извештаи. Како и информации за активностите кои се реализираат од страна на директорот и вработените, согласно годишната програма на Агенцијата за туризам. Објавени преку тековни соопштенија, објави за реализација на информативни патувања и медиумска кампања, како и известувања за реализација на проеките и поддршка на манифестации во Македонија.

На страната тековно се објавуваа и јавен повик за саемски манифеставии, со сите пропратни постапки за пријавување и учество.

Сите информации се во рамките на професионалното и транспарентно работење на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. Страната е изработена на македонски, албански и англиски јазик.