Насловна Соопштенија Истевнички Кукуље, нов туристички производ на АППТ

Истевнички Кукуље, нов туристички производ на АППТ

Сподели

Агенција за промоција и поддршка на туризмот во партнерство со Општина Делчево го реализираше проектот за уредување и означување на туристички локалитет “Истевнички Кукуље“ кој што претставува природна реткост. Согласно проектот, Агенцијата за туризам (АППТ) соодветно го обележа овој нов туристички локалитет и постави опрема која може да се користи од страна на туристите (маси, клупи, летниковец, како и корпи за отпадоци).

Дополнително, за да оваа туристичка атракција добие на атрактивност, општина Делчево ја уреди планинската патека од Истевник до Разловци со соодветна маркација со бои, информативни табли и патокази. Со комплетирање на овој проект туристите добија уште една дестинација за одмор и рекреација, но и за развој на активен туризам на 880м надморска височина, со опција за искачување на врвовите во околина кои достигнуваат до 1900 м.н.в.

Со означувањето и уредувањето на оваа уникатна релјефна појава, се отвора можност да се видат карактеристичките форми на камени кукли кои се наоѓаат на околу 200м должина и на кои се формирани 50тина земјени пирамиди со висина до 15м. Дел од нив наликуваат на човечки фигури – камени кукли, но и покрај легендите, науката тврди дека тие настанале со вековната ерозија на трошните седиментни карпи.

Овој проект претставува позитивен пример за соработка помеѓу локалната и централната власт и несоменено ќе придонесе да се збогати туристичката понуда на Општина Делчево и регионот. Туристичкиот локалитет Кукуље е втор по важност од овој вид во РС Македонија и се очекува да го посетат домашни и странските туристи кои се фокусирани на авантуристичкиот туризам.