Shtëpi Projekti për Konkurrencë Lokale dhe Rajonale

Projekti për Konkurrencë Lokale dhe Rajonale

Njoftim për konsultime publike për dokumentet për mbrojtjen e mjedisit dhe aspektet sociale

______________________________________________________________________

Lista e Kontrollit të Planit të Menaxhimit Mjedisor & Social – Ndërtimi i qendrës SPA, banjo turke, sauna dhe ndërtimi i Lounge Bar në Hotel Montenegro

 1. Ndërtimi i qendrës SPA, banjo turke, sauna dhe ndërtimi i Lounge Bar në Hotel Montenegro
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve për projektin

 

Lista kontrolluese e planit për menaxhim social dhe të mjedisit – Terase verore autentike me kend per femije dhe shikim nga bukurite e Sharrit

 1. Terase verore autentike me kend per femije dhe shikim nga bukurite e Sharrit
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Lista kontrolluese e planit për menaxhim social të paraproektit – PARKU ADRENALIN SPORTIV – KARPOSH

 1. Parku Adrenalin Sportiv – Karposh
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plan për mjedisin dhe menaxhimin e aspekteve sociale për Nënprojektë – KULTI I UJIT – Dizajnim i brendshëm i Hotelit Thermal Lux dhe Spa në Bansko Strumicë

 1. Kulti i Ujit – Dizajnim i brendshëm i Hotelit Thermal Lux dhe SPA në Bansko – Strumicë
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Lista e Planit të Menaxhimit Social & Mjedisor – Lista e planit të Menaxhimit Social & Mjedisor Zgjerim dhe rikonstruksion i një objekti akomodimi për të zgjeruar kapacitetet dhe për të rritur cilësinë e akomodimit dhe për të përmirësuar konkurrencën

 1. Lista e planit të Menaxhimit Social & Mjedisor Zgjerim dhe rikonstruksion i një objekti akomodimi për të zgjeruar kapacitetet dhe për të rritur cilësinë e akomodimit dhe për të përmirësuar konkurrencën
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSOR – Për projektin “Përmirësimi i qasjes dhe atraktivitetit në “Vendbanimin liqenor dhe me diell të Mantovës dhe rethinës”

 1. Përmirësimi i qasjes dhe atraktivitetit në “Vendbanimin liqenor dhe me diell të Mantovës dhe rethinës
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani mjedisor dhe menaxhimi social për projektin “Liqeni i zgjuar Mlladost” – Atraksioni i parë inovativ turistik në Maqedoninë e Veriut

 1. Plani mjedisor dhe menaxhimi social për projektin “Liqeni i zgjuar Mlladost” – Atraksioni i parë inovativ turistik në Maqedoninë e Veriut
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhimin e punëve për trashëgiminë kulturore për projektin “Rastaurimi dhe adaptimi i pallatit të oficerëve në Komunën e Manastiri”

 1. Plani për menaxhimin e punëve për trashëgiminë kulturore për projektin “Rastaurimi dhe adaptimi i pallatit të oficerëve në Komunën e Manastirit”
 2. Regjistër për verifikimin e Planit për menaxhim me mjedisin jetësor “rregjistrim dhe adaptim për shtëpinë e Oficerëve së bashku me rregullimin e binjakëzuar” Manastir.
 3. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhimin me mjedisin jetësor për projektin “Parajsa malore e çiklizmit”

 1. Plani për menaxhimin me mjedisin jetësor për projektin “Parajsa malore e çiklizmit”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhim social dhe Rrethinor për nënproektin: ‘Rindërtim, renovim dhe zgjerim i Vila Vangelina në kodrën e gjelbër të Katlanovës në afërsi të Shkupit, Komuna e Petrovecit’

 1. Rindërtim, renovim dhe zgjerim i Vila Vangelina në kodrën e gjelbër të Katlanovës në afërsi të Shkupit, Komuna e Petrovecit
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhimin me mjedisin jetësor dhe aspektet sociale për projektin “Rivitalizimi i Kalasë së Kitës” Komuna e Kërçovës

 1. Plani për menaxhimin me mjedisin jetësor dhe aspektet sociale për projektin “Rivitalizimi i Kalasë së Kitës” Komuna e Kërçovës
 2. Shtojca 11 – Plani për menaxhimin me punët e trashëgimisë kulturore për projektin “Rivitalizimi i Kalasë së Kitës”
 3. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani i Trashëgimisë Kulturore Works Menaxhimi, Nën-grante për mikro lokale dhe ndërmarrjeve të vogla: Konsujt, qyteti, kuzhinë dhe kultura: një eksperiencë në fillim të shekullit të 20: OMNIA PROEKT LLC Manastir, degë TEATRI HOTEL

 1. OMNIA PROEKT LLC Manastir, degë TEATRI HOTEL
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për Menaxhim Mjedisor dhe Social, Zhvillimi i Turizmit Enogastronomik – Shijoni Maqedoninë Shkup, 2019

 1. Lista Kontrolluese e Planit për Menaxhim Mjedisor dhe Social, Zhvillimi i Turizmit Enogastronomik – Shijoni Maqedoninë Shkup, 2019
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE DHE PLANI PËR MENAXHIM TË PUNËVE NË LIDHJE ME TRASHËGIMINË KULTURORE

 1. PLANI PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSORË DHE ASPEKTET SOCIALE – NËN PROEKTI: ‘’VLERAT KULTURORE DHE TURIZMI: NGA STILI I JETËS DERI TE MUNDËSIA PËR PRIVILEGJE’’
 2. PLANI PËR MENAXHIM TË PUNËVE NË LIDHJE ME TRASHËGIMINË KULTURORE PËR PROJEKTIN: VLERAT KULTURORE DHE TURIZMI: nga stili i jetesës deri te privilegji për përjetim – Muzeu i qytetit të Shkupit
 3. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR DHE ASPEKTE SOCIALE për nën-projektin “Liqeni Prilep – Aventurat të reja, mundësitë të reja”

 1. Nën-projekti “Liqeni Prilep – Aventurat të reja, mundësitë të reja”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR DHE ASPEKTE SOCIALE “Dojrani – Perla Turistike e Maqedonise Juglindore”

 1. “Dojrani – Perla Turistike e Maqedonise Juglindore”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI I MENAXHIMIT SOCIAL DHE MJEDISOR PËR NËNPROJEKTIN: “Mavrovo Free Ride”

 1. PLANI I MENAXHIMIT SOCIAL DHE MJEDISOR PËR NËNPROJEKTIN: “Mavrovo Free Ride”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

LISTA E PLANIT TË MENAXHIMIT TË MJEDISIT DHE SHOQËRISË: “Ndërtimi i kapacitetit në sektorin e turizmit”

 1. Ndërtimi i kapacitetit në sektorin e turizmit
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI PËR MENAXHIM ME MJEDISIN JETËSOR DHE ASPEKTET SOCIALE: “Kriva Pallanka – Porta lindore kah Evropa (atraksion festivalo – turistik)”

 1. Kriva Pallanka – porta lindore kah Evropa (atraksion festivalo turistik)
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI KONKURUES LOKAL DHE REGJIONAL – PLANI DREJTUES AMBIENTAL DHE SOCIAL PËR NËN-PROJEKTIN: STRUGA – DESTINACIONI JUAJ TURISTIK

 1. Plani drejtues ambienta dhe social për nën-projektin: Struga – Destinacioni juaj turistik
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

LISTA E PLANIT TË MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SHOQËROR – HOTELI TIM’S APARTMENTS, SHKUP – RINDËRTIM DHE PËRMIRËSIM

 1. Hoteli TIM’S Apartments, Shkup – Rindërtim dhe përmirësim
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PLANI I MENAXHIMIT TË MJEDISIT JETËSOR PËR NËN-PROJEKTIN: PROGRAMI I INTERGRUAR PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KOMUNËN E KAVADARIT

 1. Programi i integruar për zhvillimin e turizmit në Komunën e Kavadarit
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

LISTA E VERIFIKIMIT TË PLANIT PËR MENAXHIMIN ME MJEDISIN JETËSOR DHE ASPEKTET SOCIALE – AEROPORTET MË TË MIRA SPORTIVE SJELLIN PROSPERITET PËR BASHKINË – NDËRMARRJA E TRANSPORTIT AJROR AEROCLUB SKOPJE DOO CUCER SANDEVO

 1. Ndërmarrja e transportit ajror AEROCLUB SKOPJE DOO CUCER SANDEVO
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Projekti Konkurrues Lokal dhe Rajonal (PKLR-LRCP) – Plani i menaxhimit mjedisor dhe social për nënprojektin: Zhvillimi i turizmit në Luginën e Mavrovës

 1. Zhvillimi i turizmit në Luginën e Mavrovës
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani i menaxhimit të mjedisit jetësorë dhe menaxhimi social për nën projektin:

 1. Valorizimi ekonomik dhe kulturor alternative turistike oferta turistike për kullat e mbretit në destinacionin turistikë në STRUMICË
 2. Plani i menaxhimit të trashigimisë – Kujtet e TSAR, Strumicë
 3. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani i Menaxhimit të Mjedisit dhe aspektet shoqërore të nën-projektit “FUQIZIMI TURIZMIT ALTERNATIV NË ZONAT RURALE TË POLLOGUT”

 1. Qendra për zhvillimin e rajonit të planifikimit të Pollogut, Komuna e Jegunovcës, Klubi I alpinizmit “Ljuboten” – Tetovë, Ndërmarrja Komunale Publike “Tetovë”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

ROJEKTI I KONKURSIT LOKAL DHE RAJONAL MJEDISI DHE MJEDISI SHOQROR – PLANI MANUAL DHE MENAXHIMIT – Nën-projektit: Zgjatja e Vip Hotel Berovo

 1. PLANI MANUAL DHE MENAXHIMIT – Nën-projektit: Zgjatja e Vip Hotel Berovo
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

PROJEKTI I KONKURRENCA LOKALE DHE RAJONALE – LISTA E PLANIT TË MENAXHIMIT MJEDISOR & SOCIAL – Titulli i nën-projektit: “Rritja e zhvillimit dhe konkurrencës së rajonit turistik të destinacionit 2 përmes shërbimeve të përmirësuara dhe ofertës inovative turistike të hotelit dhe restorantit të Hunter’s Lodge Kamnik”

 1. “Rritja e zhvillimit dhe konkurrencës së rajonit turistik të destinacionit 2 përmes shërbimeve të përmirësuara dhe ofertës inovative turistike të hotelit dhe restorantit të Hunter’s Lodge Kamnik”
 2. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhimin me lokalitetin e autoriteti kulturor:

 1. Plani për menaxhimin me lokalitetin e autoritetit kulturor – shtëpia e Sokolëve
 2. Lista kontrolluese mbi planin e menaxhimit të mjedisit jetësor dhe aspektet sociale – nën projekt: Shtëpia e Sokolëve
 3. Formular per paraqitjedorëzim të komenteve dhe sugjerimeve

 

Plani për menaxhimin me lokalitetin e autoriteti kulturor:

 1. PLANI I MENAXHIMIT T H TRASHERGIMIS KULTURORE PER PROJEKTIN “PUNTORI I FILIGRENIT – VANGEL DREBAN”
 2. Lista kontrolluese mbi planin e menaxhimit të mjedisit jetësor dhe aspektet sociale – “PUNTORI I FILIGRENIT – VANGEL DREBAN”