Shtëpi Drejtori

Drejtori

 

1.  Mbiemri: Janevski

2.  Emri: Ljupcho

 

Tel: 02 32 23 146 / 71 309 495

e-mail: [email protected]

 1. Arsimi:

 

InstitucioniData

Prej-deri

Grada të fituara arsimore apo diploma:
FTU- Fakulteti për turizëm dhe mikpritje – Ohër2015 –në vazhdimDepartamenti i Studimeve të Doktoraturës në Turizëm (në vazhdim)
BAS – Akademia e Biznesit Smilevski-Shkup2011-2013Studimet pasuniversitare:

Specialist MBA në Menaxhimin Strategjik

BAS – Akademia e Biznesit Smilevski-Shkup2008-2011 Menaxher operativ i

diplomuar

H.U.C. “Maria Kiri Sklodovska” – Shkup1987-1991 Teklonog kimik

 

2. Gjuhë: Aftësitë e dhëna sipas shkallës nga 1 në 5 (1-shkëlqyeshëm: 5-bazë)

GjuhëOratoriLeximShkrim
Maqedone111
Serbe111
Angleze211

 

3. Kualifikimet dhe Aftësitë: Menaxhimi Strategjik dhe Marketing, Komunikim Biznesi, Menaxhim dhe Marketing, Udhëheqje, Punë në Grup, Kreativitet dhe Inovacion, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhim me Projekte, Ndryshimi i Organizatës, Cikli i Projektit etj.

Programe kompjuterike: Microsoft Office, Word, Excel , Power Point, Prezzi, Internet.

 

4. Përvoja e punës:

Viti.  prej-deriVendi punësInstitucioni / Kompanija
2015 (në vazhdim)Udhëheqës i Njësisë për Analizë, Hulumtim dhe Planifikim StrategjikAPMT-Agjencia për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit
2014Konsulent për promovimin dhe brendimAPMT-Agjencia për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit
2012-2014Drejtor i Marketingut dhe Shitjes“MRI Informatika” – Shkup
2010-2012Drejtor i Marketingut“Akademia e Biznesit Smilevski”
2010-2012Маркетинг консултант за

промоција и брендирање

“Sektori farmaceutik”


5. Angazhime të tjera profesionale:
 

Viti. prej-deriVendiInstitucioni / Kompanija
2012-2014Menaxheri i marketingut për promovimin dhe brendim“Sektori mjekësor”
2012-2014Konsulent për promovimin dhe ngritjen e markave“Sektori financiar”
2010-2012Konsulent për zvhillim, promocion dhe hulumtimAngazhim në proekte

 

6. Sfera të interesit: Marketingu dhe menaxhmenti strategjik, Menaxhimi operacional dhe marketingu, Marketingu në turizëm, Komunikimi i biznesit, Promovimi, Internet marketing, Format e reja të promovimit dhe marketingut inovativ, Negocimi i biznesit, Menaxhimi i burimeve njerëzore, Puna në grupe dhe ekipe, Menaxhimi i projektit , analiza dhe hulumtimi i tregut, futja e ndryshimeve organizative etj.

7. Pjesëmarrja në konferenca shkencore dhe të ekspertëve:

 • Konferenca shkencore ndërkombëtare – “Sfidat e globalizimit dhe mjedisi social-ekonomik i BE-së”, Novo Mesto, Slloveni, 2012
 • Konferenca shkencore “Sfidat moderne menaxheriale dhe shkencat organizative”, Manastir, 2012
 • Konferenca shkencore “Sfidat moderne menaxheriale dhe shkencat organizative”, Manastir, 2013
 • Konferenca e parë shkencore-ekspert “Situatat dhe perspektivat në fushën e turizmit, ekonomisë dhe biznesit në Republikën e Maqedonisë” – Shtip 2016
 • Konferenca e Katërt Ndërkombëtare Shkencore “Sfidat bashkëkohore menaxheriale dhe shkencat organizative” – ​​Manastir 2016
 • Konferenca e 13-të Ndërkombëtare Shkencore MËSUESI I TË ARDHMES-2017
 • Konferenca e dytë shkencore-ekspert “Situatat dhe perspektivat në turizëm, ekonomi dhe logjistikë biznesi në Republikën e Maqedonisë” – Shtip 2017
 • Konferenca dhe Punëtoria Ndërkombëtare për Turizmin dhe Mikpritjen – Shkup 2017 “Marrja e destinacioneve të vogla turistike dhe ngjarjet gastronomike”
 • XIV Konferenca Ndërkombëtare e Majit për Menaxhimin Strategjik (IMCSM) 2018 – Bor Serbia
 • Konferenca “Le ta kthejmë rajonin në një destinacion aktiv turistik” (në xhepin tuaj) – Beograd Serbia 2 tetor 2016
 • Konferenca SEET 2018 – Beograd Serbi 03.10.2018

8.  Меѓународна публикација за теорија и практика на науката за управување (Botuar nga Universiteti i Beogradit, Fakulteti Teknik në Bor, Departamenti i Menaxhimit të Inxhinierisë)  

9. Perspectives for the development of ecotourism in National park Pelister

10.  Tourism trends with particular reference to tourism subsides as a long term unsustainable tourism development tool

24 Otvoreno – A mund të shkruajë Prespa një histori të re për promovimin e saj?

E dua Maqedoninë në TV Sitel me Ljupço Janevskin

Intervistë me Ljupço Janevski: Turizmi rural do të na sjellë më shumë turistë

Intervistë e drejtorit Ljupço Janevski për ”Nezavisen Vesnik”

Intervistë me Ljupço Janevski, drejtor i Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit: Maqedonia po përparon në turizmin adrenalin