Shtëpi Kontakte të realizuara në APPT me turoperatorë

Kontakte të realizuara në APPT me turoperatorë

viti 2019

Turqi 01.2019

Bulgari 02.2019

viti 2018

Izrael 10.2018

Serbi 02.2015

Bruksel 02.2018

Bulgari 02.2018

Kroaci 03.2018

Gjermani 04.08.2015

Itali 10.2018

viti 2017

Barcelonë 08.05.2017

Berlin 08.05.2017

Bruksel 08.05.2017

Izmir 08.05.2017

Itali 08.05.2017

Kosovë 08.05.2017

Angli 08.05.2017

Poloni 08.05.2017

Romani 08.05.2017

Rusi 08.05.2017

Slloveni 08.05.2017

Japoni 08.05.2017

Hungari 08.05.2017

Franca 08.05.2017

Bulgaria 02.2017

viti 2016

Rusi 08.04.2016

Itali 08.04.2016

Angli 08.04.2016

Holandë 08.04.2016

viti 2015

Gjermani 04.08.2015

Turqi 23.02.2015

Serbi 26.02.2015

Rusi 29.04.2015

Bullgari 24.02.2015

Austri 22.06.2015

Gjermani 08.07.2015

Serbi 08.07.2015

Bullgari 22.06.2015

viti 2014

Romani 29.10.2014

Rusi 27.10.2014

Slloveni 27.10.2014

Bosnjë 27.10.2014

Angli 27.10.2014

Shqipëri 27.10.2014

Finlandë 27.10.2014

Japoni 27.10.2014

Itali 27.10.2014

Norvegji 27.10.2014

Poloni 29.10.2014

Belgjikë 29.10.2014

Të tjerë 21.10.2014