Shtëpi Turne informuese

Turne informuese

  1.  ORGANIZIMI I VIZITAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË PËR TUROPERATORËT E HUAJ, GAZETARË DHE PERSONA TË NJOHUR

Organizata e vizitave FAM në Republikën e Maqedonisë për turopeatorët të huaj dhe gazetarë është instrument i cili i mundëson të njëjtëve që prej së afërmi t’i njohin bukuritë natyrore të Maqedonisë, pasurinë kulturore, traditat, folklorin dhe potencialet tjera turistike.

Animimi i turoperatorëve të huaj dhe gazetarëve, të cilët do të bëjnë promovim të Maqedonisë në vende të huaja, në mënyrë përkatëse në vendet prej ku vijnë: gazetarët përmes medieve elektronike dhe të shtypura, ndërsa turoperatorët e huaj përmes vendosjes së Maqedonisë si destinacion në programet e tyre, u mundësua rritja e numrit të turistëve të huaj dhe me këtë edhe rritja e të hyrave në bazë të turizmit.

APPT i përkrahë me logjistikë dhe organizon takime B2B me subjektet turistike, hotelieri dhe agjenci turistike nga Maqedonia, me qëllim të fillimit të bashkëpunimit të ndërsjellë, marrjen e informatave për kapacitetet hoteliere dhe ofertat turistike.

Shteti/periudha e info turnit Gazetarë/ Tur operatorëKontakti
Slloveni, janar  27-29.1. Peter Irvan përfaqësues i shtëpisë mediatike  VISION.SI
2. Zelesinski Lukasz – përfaqësues  i mediumit Onet.pl3. Brigita Pungarcic – përfaqësues ADRIA AIRWAYS4. Mojca Mavec – përfaqësues i  TV Slovenia

5. Gashper Petovar – përfaqësues i   Planet TV

6. Damjana Osters – ADRIA AIRWAYS

7. Ksenja Hoshevar– përfaqësues i  Druzina medium

APPTRM
      Angli, 26-28.02.2017                      1. Daniela vagner – Travel Weekly GroupAPPTRM
Holandë,  Maj 20161.  Lars Waarden – përfaqësues i  Columbus Travel

2.  Gerbert Van der Aa – përfaqësues i   Columbus Travel

APPTRM
17-21 korrik1. Qatar Airways

 

 

APPTRM
28 Nëntor – 03 dhjetor1.      Alex Crevar –  Gazetar