Насловна Проекти Проект за развој на туризмот во областа на слободното летање со...

Проект за развој на туризмот во областа на слободното летање со палаглајдери и делтаплани во Република Македонија

Сподели

Основна цел и дејност на Агенцијата за Промоција и Подршка на Туризмот на Македонија-АППТ  е поуспешно да се промовира државата преку туризмот и иницирање на поинтензивен развој на туризмот во сите свои сегменти. Во правец на реализирање на задачите и креирање,подржување  како и реализирање на проекти за развој на различни типови на туризам за кои  Македонија има одлични предиспозиции.
Овој проект се соджани сите Османлиски споменици кои се останати во Македонија од времето на Османлиската империја, како: Џамии, теќиња, анови ( гостилници), имарети(јавни кујни), амами (јавни бањи), турбиња(гробници).

Целта на проектот е да се мапираат,искористат сите  културно историски споменици и да се стават на функција на туризмот со тоа што би се направила една туристичка понуда атрактивна за туристите од Турција и останатите земји. Ова туристичка понуда ќе биде  претставена пред домашните туристички агенции како готов производ кој би можеле да го имплементираат во своите туристички понуди во иднина.