Насловна Правилници и упатства

Правилници и упатства

  1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ 
  2. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ
  3. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ
  4. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАТУВАЊА
  6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КУЛТУРНИ, ЗАБАВНИ, СПОРТСКИ, ГАСТРОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ МАНИФЕСТАЦИИ
  7. ИНТЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, НАЧИН, ПОСТАПКА И ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ САЕМИ ЗА ТУРИЗАМ 
  8. Интерен правилник за организација, начин, и постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам