Насловна Соопштенија Презентација на стратешкиот план на АППТ за 2023 година

Презентација на стратешкиот план на АППТ за 2023 година

Сподели

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на РС Македонија, д-р Љупчо Јаневски денес одржа прес конференција на која сеопфатно го презентираше Стратешкиот план на АППТ за 2023 година и Програмските активности на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2023година.

Креативноста, ресурсите и капацитетите на АППТ и тристичкиот сектор краткорочно и долгорочно се користат за враќање на туризмот и зголемување на бројот на туристи на локално и државно ниво. Ова се реализира паралелно со активностите за закрепнување на туризмот кое треба да биде зелено, односно искористување на обновливите извори на енергија и зачувување на животната средина, со цел развој и практикување на одржливи форми на туризам.

Визијата каков туризам треба да градиме е вткаена преку поставените цели на тимот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, односно мисијата и целта за 2023 година, се: надминување на 3,2 милиони ноќевања и повеќе од 430милиони долари од туристичката индустрија. Напорите се насочени кон создавање на нов концепт на туризмот со прераснување на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Национална туристичка организација – НТО и услови за третирање на туризмот како земјите од “Отворениот Балкан” и Европа на ниво од министерство, со зголемени ингеренции во делот на формирање туристичка инспекција и туристичка полиција. Реорганизацијата ќе овозможи да креираме законски подобрувања, инплементирање на истите и доволно конкуренти со земјите од “Отворен Балкан” кој сам по себе создава пазар од 11 милиони домашни туристи.

“Туризмот не познава територијални граници туку само дестинации, а тие се протегаат до каде што туристите имаат интерес да патуваат и истражуваат. Концептот на “Отворен Балкан” е со отворени можности на сите држави кои ја споделуваат оваа економска визија, која ќе создаде конкурентна дестинација во многу аспекти од туристичката индустрија. Градејки ги мостовите со регионот за брзо патување преку “Зелените зони” треба да размислуваме за нови инвестиции, технологии  и дигитализација, промотивни активности на “Отворен Балкан” и намалување на сезоналноста”- изјви Јаневски

“Отпочнување на  национална кампања на youtube и google, туристичко брендирање на дестинацијата, патно означување на туристичките атракции, брендирање на граничните премини, дигитализација, градење на платформата Е-туризам и проекти со кои јасно ќе започнеме со развој на руралниот туризам, а многу брзо ќе ги видиме и придобивките од истиот, проект „ 50 села, 50 приказни, проект „ 5 рути за верски туризам, проект„ “истражи го македонското  рурално богатство -истражи, вкуси и сликај”, се само дел од активностите за туристички развој во наредниот перид. Е-платформа, односно информациски систем за дигитализација интегрално ќе го поврзува целиот туристичко-угостителски сектор, јавните и државни институции од Република Северна Македонија истата би претставувала централно место за евиденција на давателите на туристички услуги и туристи како и управување со податоци од истите. Сега е нашето време! Времето на македонскиот туризам и неговата одржливост”-истакна Јаневски.

Еден од приоритетите е се повеќе Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот да аплицира на ИПА проекти за меѓугранична соработка, конкретно овој период се работи на проектот ,,Аbove“ добиен како апликација на повик за ИПА прекугранична соработка со Република Грција. Се надеваме дека во периодот којшто е пред нас ќе имаме можност истото да го направиме со други соседни земји и на таков начин да искористиме дополнителни финансиски средства, промотивни канали, заедничка соработка и делење на искуства со нашите соседи и партнери во туристичката индустрија.

Во одност на статистичките податоци видливи се позитивни резултати како во бројот на туристи, така и во остварени ноќевања. Сумирано, закрепнувањето во туризмот го започнавме со две кампањи “дома си е дома” и “безбедно како дома”, изминатиот период се фокусиравме нa примарните регионални пазари и секундарни европски пазари кои веќе оперираат со чартер линии до Скопје и Охрид, со потврдени 160 летови за наредна година. Со воспоставување дигитализација во туризмот, развој на одржливите форми на туризам со фокус на зелено закрепнуваање, очекувањата на туристичкиот секор до 2025 година се 4 милиони ноќевања и девизен прелив по основ туризам од 500 милиони долари.