Насловна Соопштенија Трибина за туристички развој на општина Македонски Брод во соработка со Агенцијата...

Трибина за туристички развој на општина Македонски Брод во соработка со Агенцијата за туризам

Сподели

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, д-р Љупчо Јаневски денес е во работна посета на општина Македонски Брод. На средбата со градоначалникот на општината, Жарко Ристески и раководни лица од сектор ЛЕР се отворија прашања за зголемена туристичка контрола која ќе има фидбек во локалната економија, мапирање на потенцијалите и можностите за туристички развој на регионот и потребата од промоција на истиот како атрактивна туристичка дестинација. Општината Македонски Брод ги има сите услови за развој на рурален туризам, активни и алтернативни форми на туризам и привлекување на што повеќе домашни и странски туристи во овој регион на Македонија.

Непосредно при посета на општината од страна на АППТ се одржа и трибина со туристичкиот сектор и заинтересирани локалци за зголемување на туристичката понуда во Македонски Брод. При конструктивната дискусија се даваа предлози, се мапираа недостатоците за туристички развој, се разгледуваа потенцијалите, потребата од зголемување на промоцијата и се акцентираше важноста од лиценцирани туристички водичи. “Со зголемена промоција и раст на бројот на туристи домашни и странски Македонски Брод може да биде добар пример како еко-туризмот може да придонесе за економски бенефит на локалното население”,-потенцираше директорот Јаневски.

Г-дин Ристевски нагласи паралелно да се движи развојот на алтернативниот, руралниот и активните форми на туризам и заштитата на животната средина. Акцентот да биде на одржливиот туризам, кој го потенцира позитивното влијание на туризмот врз заштитата на животната средина и врз локалните заедници. Регионот Македонски Брод е најеколошката животна средина во земјава и со развој на одржливите форми на туризам ќе се заштити животната средина каде се практицираат споменатите форми на туризам.

Директорот Јаневски одржа предавање на тема рурален и еко туризам пред учениците во општинското училиште СОУ„Св.Наум Охридски“-угостителско-туристичка струка и рурален туризам. Целта е да се поттикнат младите да го збогатат своето знаење со компетенци и вештини кои подоцна истите ќе ги вложат во развој на туристичкото претприемништво во општината и ќе остварат економски бенефит за заедницата во која живеат.

Посетата на претставниците од Агенцијата за туризам заврши со разглед на природата, односно во регионот на Македонски Брод посета на едни од најатрактивните пештери. “Пешна” со најголем отвор на Балканот, која е прогласена за споменик на културата и “Слатински Извор” – најдолгата пештера во земјава која се ноѓа во селото Слатина.

Се акцентираше потребата за заштита на Девини Кули — археолошко наоѓалиште на два километри јужно од поречкото село Девич. Дестинацијата има добри приказни на која им е потребна промоција и видливост, констатираа соговорниците. Потребно е и обележување и изградба на велосипедски и планински патеки за сите љубители на планинарските рекреативни спортови.