Насловна Соопштенија ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ НА СОРАБОТКА НА АППТ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ НА СОРАБОТКА НА АППТ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ

Сподели

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и факултетот за Туризам на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, потпишаа меморандум за соработка со кој се заложија за поголема кооперативност на полето на туризмот. Потпишаниот меморандум опфаќа бројни заеднички активности во поглед на меѓународната соработка, ИПА-меѓународни проекти, размена на информации за современите трендови во туристичкиот сектор, имплементирање на Глобалниот етички код во туризмот и континуирано подигање на човечките ресурси со асистенција на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот – АППТ.Во просториите на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, меморандумот го потпишаа ректорот на факултетот, проф. д-р Аце Миленковски и директорот на АППТ, д-р Љупчо Јаневски. “Неопходно е да се интензивира соработката со институциите кои продуцираат кадар за оваа индустрија. Тоа е глобален проблем, миграцијата на интелектуалниот капитал е присутна, но и различното ниво на развој на индустријата која регрутира млади, квалификувани кадри, коишто треба да бидат носители на позитивните промени во македонскиот туристички сектор. Со зајакнување на соработката на АППТ со образовните институции, ја подигаме свеста на младите и креираме кадар кој ќе биде со солидни квалификации и ќе остане во државава. Искуството на Факултетите и праксата која можат студентите да ја стекнат во АППТ, создава можност за креирање на солидно профилиран туристички работник” – изјави Јаневски, Директор на АППТ.Македонскиот туристички сектор полека закрепнува од пандемијата, но неопходно е брзо прилагодување на глобалните трендови и постигнување на резултати кои се проектирани од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2021 година – 2,2 милиони ноќевања и 20-30% пораст на странските туристи во 2021 година во споредба со 2020 година.