Насловна Проекти Агенцијата за туризам во соработка со Македонската алпинистичка федерација ќе ги уредуваат...

Агенцијата за туризам во соработка со Македонската алпинистичка федерација ќе ги уредуваат алпинистичките локалитети во Македонија

Сподели

Оваа година Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија работи на проектот “Развој на алпинизам и негово ставање во функција на туризмот”кој е дел од годишната програма на АППТ за 2018та година.

Проектот има за цел уредување на алпинистичките локалитети во Република Македонија и за него е изработен план за работа кој предвидува активности за уредување на локалитетите Матка, Демир Капија, Остра Карпа и Лешница. Активностите за уредување на локалитетите ќе бидат со цел чистење на алпинистичките насоки, отстранување на вегетација, замена на клинци, уредување на сидришни точки, маркирање на петеки и поставување на информативни табли и патокази. Уредувањето на локациите за алпинистичко качување треба да ја зголеми безбедноста, пристапноста и атрактивноста на локациите и да привлече поголем број на туристи од еден од сегментите, кој се смета за најбрзо растечки.

Проектот за уредување на алпнистичките локалитети во Република Македонија е во соработка со Македонската алпинистичка федерација, а главната идеа е зголемување на безбедноста, пристапноста и атрактивноста на локациите за алпинистички качувања што е предуслов за развој на овој спорт, кој пак претставува форма на туристичка содржина како важен дел од авантуристичкиот туризам. Алпинизмот според светската туристичка организација спаѓа во категоријата на активности кои се

високо интензивни и авантуристички и претставува селективен облик на туризам.

Со оглед на фактот дека овој сегмент од авантуристичкиот туризам бележи пораст во одредени региони и до 75%, а воедно се предвидува растот во наредната декада да продолжи да се зголемува, АППТ одлучи да го лансира овој проект, земајќи ја предвид добрата основа на квалитетните карпи и долгата летна сезона во Македонија.

photo1

Ултимативната цел за реализација на проектот е следење на трендот на глобалниот развој, а пред се проширување на туристичката понуда на Република Македонија преку која ќе се постигне покачување на бројот на туристи преку засилување на мотивациските фактори од овој тип. Во наредните неколку години во Македонија ќе се изработуваат нови вакви насоки кои ќе влијаат на популаризација на овој спорт во земјава.

Зголемување на понудата во авантуристичкиот туризам, која е многу подоходовна за лoкалната економија, е можност странските и домашните туристи на интересен начин да излезат од секојдневието.

Активниот туризам бара уникатни, природни ресурси кои Македонија ги има во изобилие, но неопходно е истите како што веќе напоменавме да се стават во функција на еден безбеден и одржлив начин.