Насловна Uncategorized @mk Виа Егнација – Патување низ историјата, културата, традицијата и природата

Виа Егнација – Патување низ историјата, културата, традицијата и природата

Сподели

Во рамките на програмите за збогатување на туристичката понуда на Република Северна Македонија од областа на културниот и руралниот туризам што ги планира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во текот на оваа 2019 година, спаѓа и идејата за обновување на проектот за афирмација на трасата Виа Игнација. Тоа, пред се, подразбира одбележување на патот што поминувал низ нашата земја, уредување и означување на тој дел од оваа магистрала, со што таа би била пристапна за туристите и би се организирале рекреативни тури, кои би имале и културно-историска содржина.