Насловна Uncategorized @mk Проект „Спротско качување во Бислимска Клисура-Куманово”

Проект „Спротско качување во Бислимска Клисура-Куманово”

Сподели

Спортското Качување како една од формите на спортски туризам е во огромен подем на светско нив. Како држава вложивме огромен труд во уредување на качувачките локалитети кои се доста познати дестинации за спортско качување. Оваа не толку проучена и прочуена Бислимска клисура, се надеваме да прерасне во конкурентна и атрактивна дестинација за спортско качување и адреналискиот туризам.. Спортското качување е слободно совладување на одредена линија на природна или вештачка карпа, на предходно поставени и обезбедени со ескпанзиони клинови во насоките, користејки се  исклучиво со раце и нозе за напредување на насоката, нагоре. Качувачкиот спорт е безвременска активност, односно може да се занимава секој со здрава психофизичка состојба без разлика на возраста. Желбата е да е зачекори во височините и освои уште едно ново искуство исполнето со адреналин.