Насловна Внатрешна организација

Внатрешна организација

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија - контакт информацииТелефон
АППТ - Скопјеinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
АППТ - Струга subsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Сектор за поддршка на туризмот support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Сектор за промоција на туризмот promotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101

Директор

Директор

Одделение за промоција, маркетинг и меѓународна соработка

Никола Ѓошев
Неби Ахмети
Мевлудин Сулејмани
Живка Ц. Андоноска
Ѓорѓи Иванов
Маја Глигоровска
Сара T. Костовска

Одделение за анализа, истражување и стратешко планирање

Љупчо Јаневски
Раководител на одделение за анализа, истражување и стратешко планирање
Александар Калиников
Катерина Попова Димеска

Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно – правни работи

Зоран Николовски
Раководител на Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи
Саре Ошавковски
Славчо Јосифовски
Ивана Димовска
Виолета Лазаревска
Александар Ѓорѓиевски

Одделение за поддршка на проекти – Струга – Комисија за субвенционирање на странски организиран туристички промет

Дијана Гогоска
Сашe Бежоски
Катерина Чајлакоски
Валентина Переска
Љубинка Протугер
Висар Села
Владимир Суклоски
Климент Камнароски

Одделение за административно – правни работи

Соња К. Петкoвски
Теодора Крстевска
Верица Стефановска
Димитар Кастратовиќ

Одделение за финансиски прашања

Марија Скуманова
Џансељ Бајрам

Одделение за управување со човечки ресурси

Јасмина Лескаровска