Насловна Внатрешна организација

Внатрешна организација

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија - контакт информацииТелефон
АППТ - Скопјеinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
АППТ - Струга subsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Сектор за поддршка на туризмот support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Сектор за промоција на туризмот promotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101

Директор

Директор

Одделение за промоција, маркетинг и меѓународна соработка

Никола Ѓошев
Неби Ахмети
Мевлудин Сулејмани
Живка Ц. Андоноска
Ѓорѓи Иванов
Маја Глигоровска
Сара T. Костовска

Одделение за анализа, истражување и стратешко планирање

Љупчо Јаневски
Раководител на одделение за анализа, истражување и стратешко планирање
Огнен Темелковски
Александар Калиников
Катерина Попова Димеска

Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно – правни работи

Зоран Николовски
Раководител на Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи
Саре Ошавковски
Славчо Јосифовски
Ивана Димовска
Емил Крстески
Виолета Лазаревска
Александар Ѓорѓиевски

Одделение за поддршка на проекти – Струга – Комисија за субвенционирање на странски организиран туристички промет

Дијана Гогоска
Лидија Неданоска
Сашe Бежоски
Катерина Чајлакоски
Валентина Переска
Љубинка Протугер
Висар Села
Владимир Суклоски
Климент Камнароски
Маја Иванчич

Одделение за административно – правни работи

Соња К. Петкoвски
Верица Стефановска
Димитар Кастратовиќ

Одделение за финансиски прашања

Светлана Бергер
Марија Скуманова
Анета Поповска

Одделение за управување со човечки ресурси

Јасмина Лескаровска