Насловна Соопштенија Сигурноста и безбедноста на патувањето пресудни за туристичките дестинации

Сигурноста и безбедноста на патувањето пресудни за туристичките дестинации

Сподели

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на денешниот работен состанок со ХОТАМ и дел од приватните стопанственици дискутираше за туризмот во време на пандемијата со Ковид 19, како и превентивните мерки кои ќе и дадат на државава предзнак – безбедна, за посета на странски туристи.

Покрај анализата на моменталната состојба во туризмот, АППТ и ХОТАМ дискутираа за неопходните чекори кои треба да се преземат за Република Северна Македонија да овозможи безбедност и заштита како на домашните, така и на странските туристи. Протоколите во хотелите и угостителските објекти, како и оние при патување ќе ја отворат вратата кон полесно враќање на странските туристи и перцепцијата на земјава за безбедна дестинација за нивниот одмор.

Согласно барањата на холандските и други европски тур-оператори за почитување на европските протоколи за заштита од пандемијата, на состанокот се посвети значително време на дискусија за можноста на отворање на зелен коридор со одредени држави, следејќи ја  успешена пракса што се воспостави со дел од Балканските земји. Холандија е само една од земјите од каде ни доаѓаат туриси и идеата е по отворањето на нејзините граници и дозволата за патување која се очекува да биде официјална по 02 март годинава, Репбулика Северна Македонија да биде подготвена за враќање на гостите од овој традиционален пазар.

АППТ својата работа ја темели на максимална транспарентност и отчетност пред туристичкиот сектор и пред сите чинители во туристичката индустрија. Практиката за барање мислење, давање на предлози и заедничка работа со сите инволвирани страни во туризмот, за АППТ е основа во работењето во последните две стратешки планирања. Следствено на тоа, АППТ континуирано се обраќа до приватниот сектор за достава на нивни интерни анализи и сите досегашни предлози се интегрирани во предлог програмата за 2021 година и ќе претставуваат значаен елемент во тенденцијата за зголемување на бројот на регионални и европски туристи.

Таа практика е применета во 2019 и 2020 година и очекуваме оваа соработка со ХОТАМ, туристичкиот сектор и министерството за Економија да продолжи во име на заедничко градење на силна и самоодржлива туристичка индустрија.