Насловна Соопштенија АППТ и туристичкиот сектор работно го одбележуваат Светскиот ден на туризмот

АППТ и туристичкиот сектор работно го одбележуваат Светскиот ден на туризмот

Сподели

Агенцијата за  промоција и поддршка на туризмот на Република Севрана Македонија, предводена од директорот Љупчо Јаневски на одбележување на Светскиот ден на туризмот престојува во еднодневна посета на Истанбул, Турција.  Посетата е работна, и значи зајакнување на соработката со Асоцијацијата на туристички агенции-ТУРСАБ и Туркиш Ерлајнс.

Поаѓајки од потребата да се постигне поголема промоција на туризмот на Република Северна Македонија, АППТ склучи меморандум за соработка со Туркиш Ерлајнс, врз основа на што дваесет туроператори од Турција денес ќе одржат бизнис состаноци со туристичкиот сектор од Република Северна Македонија, со цел проширување на туристичкиот пазар, зголемување на соработката меѓу Турција и Северна Македонија, зацврстување на веќе постоечките и создавање нови партнерства. На бизнис настанот ќе присуствуваат Фируз Багликаја, Претседател на Асоцијацијата на туристичките агенции на Турција (TURSAB) , Пинар Ајваз Арикан, Генерален директор на националниот авиопревозник за Турција,  Туркиш Ерлајнс, Звонко Муцунски, Амбасадор на Република Северна Македонија во Анкара, и Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Истанбул Актн Аго.

Продолжувањето на соработката со Туркиш Ерлајнс и ТУРСАБ, е од круцијално значење и има за цел создавање на подобри услови за странските и домашните туристи, отпочнување на нови форми на промоција, зајакнување на односот со туристичкото стопанство, како и неопходноста од меѓусебна поддршка во поглед на развивање на овие пазари и привлекување на туристи од азискиот пазар.

Ова директно ќе се одрази и на зголемување на бројот на туристи и ноќевања на гости од Турција, а дополнително најавени се и нови авионски линии до Скопје и Охрид од аеродромите во Анкара, Измир и Истанбул. Зголемениот број на авионски линии значи поедноставена можност за патување на турците кон Република Северна Македонија и обратно, а интересот е резултат на добрата соработка во минатото и историската близина поради која сеуште постојат семејни и пријателски врски. Бројот на турски туристи за период јануари-јули 2019 година е 65,403, додека бројот на ноќевања во истиот период е 96,325. Според бројот на гости и ноќевања, турците најмногу го посетилувале скопскиот, а потоа југозападниот.

Светскиот ден на туризмот се одржува секоја година на 27 септември, основан 1980 година од Генералното собрание при Обединетите Нации и Светската туристичка организација (UNWTO). Оваа година, во согласност со сеопфатниот фокус на UNWTO, на вештини, образование и работни места, Светскиот ден на туризмот ќе биде на тема „Туризам и работни места: подобра иднина за сите“. Генералното собрание при Обединетите Нации и Светската туристичка организација (UNWTO), одлучи оваа година официјалната прослава да се одржи во Њу Делхи, Индија.

Нашата визија е во согласност со приоритетите на Светската туристичка организација, и тоа во насока на отварање на нови работни места за инклузивен економски раст на Република Северна Македонија. Одржлив раст и зголемување на бројот на туристи што би придонеле значително за раст на економските активности поврзани со туризмот, намалување на сиромаштијата, раст на локалната економија, отварање на нови работни места, управување и унапредување на човечките ресурси. Туризмот може да придонесе за сите димензии на одржливиот развој (одржливиот развој сплотува три аспекти заедно: социјалниот прогрес, економскиот развој и животната средина), преку инклузивност на приватниот сектор, јакнење на капацитетите и меѓуинституционална соработка, при што се мобилизираат сите засегнати страни да работат заедно за да го направат туризмот катализатор за позитивни промени. Покрај тоа, туризмот создава работни места во руралните и оддалечените области, не само директно, туку и индиректно преку зачувување и обновување на традиционалните активности”- сугерира Љупчо Јаневски, директор на АППТ.

Туризмот денес е третата најголема извозна индустрија во светот, факт кој секако треба да го добие потребното внимание и во нашата земја. Улогата на туризмот во креирањето работни места честопати е потценета и покрај фактот дека туризмот создава 10% од светските работни места. Согласно насоките на  Светската туристичка организација потребни се нови политики за да се искористи потенцијалот на туризмот за да се создадат повеќе и подобри работни места, особено за жените и младите. Исто така, потребни се нови политики за да се рефлектираат и да се инкорпорираат тековните достигнувања во технологијата. Политиките и активностите треба да бидат насочени кон решавање на тековната неусогласеност помеѓу туристичките вештини што се изучуваат и оние на кои им се потребни на работодавачите. Се проценува дека едно работно место во основниот туристички сектор создава околу еднo и пол дополнителни или индиректни работни места во економијата поврзана со туризмот. Микро, малите и средни претпријатија сега се најголемите создавачи на работни места во туризмот.

Само минатата година, 1.4 милјарди патници ги преминале меѓународните граници во една година. Според предвидувањата на Светската туристичка организација до 2030 година, оваа 1,4 милијарди ќе стане 1,8 милијарди.

Среќен Светски ден на туризмот!