Насловна Соопштенија Информации за промотивните активности на АППТ

Информации за промотивните активности на АППТ

Сподели

Согласно програмата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2018 година, член 2, точка 3, предвидено е:

 • Oрганизирање на промотивни кампањи.

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во период од ноември оваа година, декември и јануари 2019г. ќе започне со реализација на втор дел медиумска кампања со цел промоција на зимските активности, настани и дополнителни туристички содржини кои може да ги понуди Македонија.

Промотивната кампања за Република Македонија континуирано се реализира во Србија, Бугарија, Хрватска, Албанија и Косово. Ова се земји од првиот круг според географска определеност (Балкански земји), а фактот да се пласира во овие земји произлегува од можноста потенцијалните туристи полесно да се одлучат за одмор во Македонија, пред се поради:

 • Блиската територијална поставеност,
 • Сличностите со нашата култура, традиција и историска преплетеност, карактеристична за сите Балкански земји,
 • Според статистичките податоци од соседните земји (Србија, Бугарија, Грција, во помал процент Косово и Албанија) имаме најголем број туристи. Целта е тој број на туристи да се оддржи и континуирано да расте,
 • Тоа се туристички пазари на кои Македонија им е позната како дестинација, а улогата на рекламата во овие земји е да го привлече вниманието на купувачите за тие потоа да го купат производот, односно да им се презентира туристичкиот производ со збогатена туристичка понуда.

За останати туристички пазари средстава за маркетинг активности се наменети за отварањето на нови пазари, овој концепт произлегува од:

 • Конекцијата со авионски линии,
 • Можноста Скопје да прерасне во “City Break” дестинација (сите европски дестинации од каде има редовни авионски линии од и до Скопје и чартери до Охрид),
 • Статистичките податоци на раст на туристи од овие земји,
 • Учество на саеми,
 • Реализирани медиумски активности во изминатите години.

Одлучено е рекламирање на овие пазари поради задржувањето и зголемувањето на бројот на туристи од земјите од регионот. Блиската територијална поставеност овозможува и патување со кола и поголема достапност на туристичките содржини особено во овој период од годината. Во однос на полскиот пазар се одлучивме за зголемена промоција поради континуираниот раст на туристи и продолжување на сезоната со чартерот на ТО Рего-Бис.

За ова говорат и статистичките податоци за земјите каде се планираат медиумски активности, а тоа се следните:

 • Туристите од Бугарија бележат раст од 17%, со остварени ноќевања кои се за 15% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,
 • Туристите од Србија бележат раст од 10% со остварени ноќевања кои се за 4% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,
 • Туристите од Полска бележат раст од 56% со остварени ноќевања кои се за 78% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,
 • Туристите од Хрватска бележат раст од 45% со остварени ноќевања кои се за 47% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,
 • Туристите од Албанија бележат раст од 30% со остварени ноќевања кои се за 21% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,
 • Туристите од Косово бележат раст од 43% со остварени ноќевања кои се за 36% во пораст, за период јануари-септември 2018, споредбено со 2017г.,

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот вториот дел од медиумска кампања ќе ја реализира преку онлајн (интернет) канали на промоција.

Туристички предизици низ бројки и факти

Во периодот јануари – септември 2018 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 13.6 % и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 14.1 %, а кај странските има зголемување за 13.3 %.

Во периодот јануари – септември 2018 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 15.2 % и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 14.3 %, а кај странските има зголемување за 16.4 %.

Предвидувањата за 1,2 милиони туристи со остварени 3,2 милиони ноќевања се очекува да се остварат до крајот на годината.

Агенцијата за туризам работи и на организација за учество  на меѓународни саемски манифестации за 2019г, со рекорден број на пријавени ко-егзибитори, односно учесници од македонскиот приватен сектор.

 • На саемот во Србија – Beogradski Sajam Turizma Агенцијата за туризам ќе учествува со 14(четиринаесет) претставници од туристичкото стопанство на Македонија,
 • На саемот во Берлин – ITB Berlin туристичките содржини на Македонија ќе ги промовираат 10(десет) ко-егзибитори,
 • Во Истанбул – EMITT Агенцијата за туризам ќе настапи заедно со 8(осум) претстсавници од македонскиот приватен сектор,
 • За саемот во Бугарија- Holiday SPA EXPO има пријавено 10(десет) учесници од македонското туристичко стопанство.

Во периодот што следи, односно до крајот на годината, Агенцијата за туризам заедно со приватниот сектор ќе учествуваат на саемот во Варшава, Полска – TTWarsaw  (со 7 ко-егзибитори) и саемот во Измир, Турција- Travel Turkey Expo (со 5 ко-егзибитори).

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во соработка со приватниот туристички сектор на Македонија работат со една цел, а тоа е до 2020 година да не посетат 1,5 милиони туристи кои ќе остварат 5 милиони ноќевања.