Насловна Uncategorized @mk Проект за уредување на туристички локалитети (природна реткост) Истевнички Кукуље и Попова...

Проект за уредување на туристички локалитети (природна реткост) Истевнички Кукуље и Попова Шапка.”

Сподели

Проектот опфаќа уредување на туристичките атракции  локалитетот Истевнички Кукуље и Попова Шапка кој би бил направен со потребна инфраструктура за една ваква атракција и тоа во форма на пропратни објекти (фото-летниковци, маси, клупи, канти за отпад и др.).Исто така потребно е да се постават инфо табли со основните податоци од локалитетот. Во иднина ќе се изработи и печатена брошура за туристичките локалитети со цел нивна промоција, како и  ставање во програмите на туристичките субјекти како нов готов туристички производ.