Насловна Salon des Vacances

Salon des Vacances

Интернационалниот саем за туризам во Брисел “Salon des Vacances”  ја поврзува туристичката индустрија со патникот. И оваа година повеќе од кога било саемот ќе изобилува со мноштво на можности за конектирање на бизнис секторот. Саемот за туризам е посетен од страна на 105.000 посетители од 800 дестинации и 350 егзибитори.

Во Република Македонија бројот на туристи од Белгија расте во континуитет и во 2017та година во споредба со 2016та година, растот на белгиски туристи во Република Македонија  е зголемен за 36 %, додека бројот на ноќевања за 24%.

https://www.brusselsholidayfair.be

07 - 10 Февруари 2019 година

Известување за Интернационална саемска манифестација

  • За учество на меѓународниот саем, потребно е да се испратат скенирани следниве документи:
  1. Пополнет формулар (печат и потпис)
  2. Лиценца А (за туристички Агенции)
  3. Тековна состојба од Централен Регистар на РМ
Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам

 

Саеми


*при прикачување на документите Ве молиме да ги селектирате одеднаш сите, при што во десниот дел до копчето „Choose Files" ќе ви се прикаже бројот на прикачени документи.