Насловна Стеван Пешевски

Стеван Пешевски

Сподели

Стеван Пешевски, роден 30.10.1964 во Скопје.

Претставник на СКТМ во Совет на АППТ. Активен во Стопанската Комора за Туризам од оснивањето на комората на повеќе функции: како член на комората, член на зконодавно-правна комисија на СКТМ, член на Управен одбор и Претседател на Собрание на комората.

Оснивач на САВАНА ДОО Скопје, туроператор од Скопје основан 1990 година.

Вработен во САВАНА ДОО Скопје на работна позиција Менаџер за планирање и продажба на аранжмани.