Насловна Соопштенија Пелагонискиот регион во фокус на Агенцијата за туризам

Пелагонискиот регион во фокус на Агенцијата за туризам

Сподели

Како дел од агендата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија е детекција на слабостите и предностите за развивање на туристичката индустрија во регионите и општините низ Македонија. На денешните состаноци остварени во општините Прилеп, Ресен и Охрид, Агенцијата за туризам предводена од директорот Љупчо Јаневски ја претставува работата и плановите за во иднина, но и интензивно работи на зајакнување на соработката со локалната самоуправа.

За следната година со општините Прилеп, Охрид, Битола и Ресен ќе се работи на туристичко означување на чаршиите и старите јадра коишто се препознатливи туристички вредности. Целта на ова означување е нивна подобра промоција и искористување од страна на домашните и странските посетители. Културно- историските обележја се сржта на туристичките содржини и продукти кои не разликуваат од останатите конкуренти, и привлекуваат со својата атрактивност и уникатност.

При посетата на општина Прилеп се детектираа идеални услови за развој на верскиот туризам, како и активниот, агри и руралниот туризам, додека поддршката за промоција на далеку познатиот настан – Пивофест, нема да изостане. Дополнително, општина Прилеп информираше за иницијативата за прогласување на дел од прилепското старо јадро како светско наследство кое би се заштитило од страна на УНЕСКО.

Зајакнувањето на соработката со општините Прилеп и Охрид ќе се одрази и преку соработка на многу различни проекти во иднина, но и активно вклучување на АППТ во веќе започнатите проекти од страна на локалните самоуправи. Во контекст на ова, на состанок во општина Ресен, директорот Јаневски се сретна со интернационалните консултанти за меѓугранична соработка – Марио Мартели и Антони Моусиос, со цел прецизирање на улогата на АППТ при нејзино вклучување во проектите за развивање на туристичките потенцијали. Посетата на Охрид е последна во низата на посети за денешниот ден, а идеата е резимирање на сезоната која одминува и иницијални подговотвки за следната.