Насловна Проекти Означување на локалитетите за спортско качување на Кадина река и Маврово

Означување на локалитетите за спортско качување на Кадина река и Маврово

Сподели

Спортското Качување како една од формите на спортски туризам е во огромен подем на светско ниво. Балканските земји имаат огромни вложување во уредување на качувачки локалитети и се доста познати дестинации за спортско качување. Поради малиот број на насоки за качување Република Македонија во моментов е само попатна дестинација на спортските качувачи кон останатите соседни дестинации. Спортското качување е слободно совладување на одредена линија на природна или вештачка карпа, на предходно поставени и обезбедени со ескпанзиони клинови во насоките, користејки се  исклучиво со раце и нозе за напредување на насоката, нагоре. Спортското качување е спорт за секој кој трага по поинаква спортска активност, исполнета со адреналин, возбуда и поинакви искуства. Качувачкиот спорт е безвременска активност, односно може да се занимава секој со здрава психофизичка состојба без разлика на возраста. Желбата е да е зачекори во височините и освои уште едно ново искуство исполнето со адреналин. Со овој проект ќе се промовираат локациите за спортско качување Кадина река и Маврово со тоа што ке се постават ознаки и патокази за полесно пристигнување до истите локалитети како и нивно дополнително маркирање.