Shtëpi Organizimi i brendshëm

Organizimi i brendshëm

Agjencia për Promovimin dhe Përkrahjen e Turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut – informata për kontakt Telefon
APPT - Shkupinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
APPT - Strugësubsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Sektori për përkrahje të turizmit support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Sektori për promovimin e turizmitpromotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101

Drejtori

Директор

Sektori për promovim, marketing dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Никола Ѓошев
Неби Ахмети
Мевлудин Сулејмани
Ѓорѓи Иванов
Маја Глигоровска
Сара T. Костовска
Живка Ц. Андоноска

Sektori për analiza, hulumtim dhe planifikim strategjik

Љупчо Јаневски
Раководител на одделение за анализа, истражување и стратешко планирање
Огнен Темелковски
Александар Калиников
Катерина Попова

Sektori për projekte, përkrahje të turizmit dhe punë administrative- juridike

Зоран Николовски
Раководител на Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи
Саре Осавковски
Славчо Јосифовски
Ивана Димовска
Емил Крстески
Виолета Лазаревска
Александар Ѓорѓиевски

Seksioni për përkrahjen e projekteve – Strugë – Komisioni për subvencionimin e qarkullimit të huaj dhe të organizuar turistik

Дијана Гогоска
Лидија Неданоска
Сашe Бежоски
Катерина Чајлакоски
Валентина Переска
Љубинка Протугер
Висар Села
Владимир Суклоски
Климент Камнароски
Маја Иванчич

Seksioni për punë administrative-juridike

Соња К. Петкoвски
Верица Стефановска
Димитар Кастратовиќ

Seksioni për çështje financiare

Светлана Бергер
Марија Скуманова
Анета Поповска

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore

Јасмина Лескаровска